Preuzmite dokument u PDF-u

Stručni radnici, koji stručne poslove instruktora za izvođenje praktične nastave, profesionalne asistencije i savetnika za integraciju na radnom mestu obavljaju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – članovima Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije - UIPS (dalje: stručni radnici) svojim stručnim integritetom, dostojanstvom profesije i u skladu sa svojim kompetencijama slobodno prihvataju da deluju u oblasti radnog osposobljavanje, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom poštujući

ETIČKI KODEKS STRUČNIH RADNIKA KOJI STRUČNE POSLOVE OBAVLJAJU U PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - ČLANOVIMA UIPS-a

Etički i vrednosni standardi

Stručni radnici svojim odgovornim radom doprinose razvijanju, podsticanju i promovisanju prava osoba sa invaliditetom na obrazovanje, zapošljavanje i održanje zaposlenja podržavajući zajednički sistem vrednosti koji dosledno poštuju u svom interesu, interesu osoba sa invaliditetom, interesu preduzeća u kome obavljaju svoje poslove i interesu društva, dajući svoj doprinos izgradnji i uređenju socijalno inkluzivne zajednice ravnopravnih ljudi.

Rad stručnih radnika počiva na:

• Poštovanju prava zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, dokumentima koje je Republika Srbija usvojila i ratifikovala i etičkim načelima štiteći osobe sa invaliditetom i sebe od zloupotrebe lične, profesionalne i društvene moći i uticaja.

• Poštovanju i primeni postulata struke i nauke, postojećih znanja i metoda rada.

• Poštovanju dostojanstva ljudi i poštovanju prava osoba sa invaliditetom kao ljudskih prava.

• Poštovanju zabrane diskriminacije po osnovu pola, rodnog identiteta, zdravstvenog stanja, invalidnosti, starosnog doba, imovinskog stanja, bračnog i porodičnog stanja, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, društvenog i etničkog porekla, veze sa manjinskim narodom, veze sa nacionalnom zajednicom, jezika, vere, uverenja, političkog i drugog mišljenja, rase, boje kože, pripadnosti grupi ili političkoj i drugoj organizaciji.

Poštovanje i poverenje

Stručni radnici poštuju, podržavaju i štite fizički, emocionalni, socijalni i duhovni integritet osobe sa invaliditetom koja se nalazi na radnom osposobljavanju, profesionalnoj rehabilitaciji i tokom trajanja zaposlenja, štite njenu dobrobit,  interes i bezbednost u cilju pune radne rehabilitacije i socijalne integracije, gradeći odnos međusobnog poverenja i uvažavanja.

Pristupačnost

Stručni radnici učestvuju u stvaranju uslova da radno osposobljavanje, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i održanje zaposlenja budu dostupni osobama sa invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka, prirodu ili vrstu invalidnosti i bez obzira na prepreke i izazove koje treba smanjiti ili eliminisati.

Profesionalni odnosi

Stručni radnici pružaju neposrednu podršku i pomoć osobama sa invaliditetom u jačanju ličnih potencijala i performansi, uočavanjem i rešavanjem problemskih situacija i podsticanjem i razvojem ličnih i profesionalnih sposobnosti do optimalnih mogućnosti uspostavljajući profesionalne odnose sa osobama sa invaliditetom, saradnicima, poslodavcima i drugim organizacijama sa kojima sarađuju, na način da sva lica uključena u procese radnog osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i održanja zaposlenja rade u cilju postizanja najveće moguće dobrobiti za osobe sa invaliditetom uključene u mere i aktivnosti profesionlane rehabilitacije, odnosno zaposlene u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Poverljivost

Stručni radnici obezbeđuju poverljivost podataka o osobi sa invaliditetom tokom rehabilitacije, zapošljavanja i održanja zaposlenja na taj način da se u dogovoru sa osobom sa invaliditetom dobijaju samo oni podaci koji su od značaja za postavljene ciljeve profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i održanja zaposlenja.

Evaluacija

Stručni radnici u skladu sa profesionalnim standardima uzimaju u obzir metode i tehnike stručnog rada i njihovu upotrebu, tako da se u određenim vremenskim intervalima, upoređivanjem planiranih ishoda sa aktuelnim stanjem osobe sa invaliditetom razmatra adekvatnost procene i rezultati aktivnosti i mera, odnosno u kom stepenu su zadaci postavljeni planom i dostignuti, uz istovremenu evaluaciju svog rada i svoje kompetentnosti i stručnosti.

Profesionalizam

Stručni radnici rade profesionalno u granicama svog obrazovanja i kontinuirano se staraju o stalnom unapređenju svoje stručnosti u cilju pružanja najvišeg nivoa podrške osobama sa invaliditetom uključenim u sistem profesionalne rehabilitacije kao multidisciplinarnog područja koje čine različite aktivnosti usmerene na sticanje znanja, veština i navika usmerenih na uključivanje osobe sa invaliditetom za rad u struci ili u zanimanju u kome će postizati najpovoljniji učinak u radu sa najmanjim izgledom da dođe do daljeg narušavanja opštih i preostalih radnih sposobnosti.


U Beogradu, 2. septembra 2021. godine

Sekretar UIPS-a
Mirjana Pantelić

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service