U prostorijama udruženja 14. juna 2019. godine održana je 11. redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a u sazivu od 2010. godine na kojoj se sa mesta predsednika, nakon 23 godine aktivnog učešća u radu udruženja i 15 godina na mestu predsednika skupštine UIPS-a, povukao Dragiša Marković. Članovi skupštine su izrazili poštovanje i zahvalnost za njegovo dugogodišnje angažovanje i istovremeno izabrali novog predsednika - Branislava Bugarskog, direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lira" doo iz Kikinde.

U prvom delu sednice razmatran je i usvojen godišnji izveštaj o radu stručne službe udruženja, izveštaj o radu Upravnog odbora i izveštaj Nadzornog odbora, dok je u drugom delu sednice posebna pažnja posvećena utvrđivanju predloga mera i aktivnosti usmerenim ka unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako kada je reč o njihovom boljem pozicioniranju na tržištu, tako i kada je reč o realizaciji obuka osoba sa invaliditetom prema akreditovanim programima i njihovom zapošljavanju i radu uz podršku stručnih timova.

U skladu sa uobičajenim načinom rada, sednica skupštine je bila prilika da se i ove godine dodele priznanja članovima koji su bili najuspešniji u različitim oblastima, te je tako za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u 2018. godini nagrađeno preduzeće "Sunce 021" doo iz Sremske Kamenice, za najuspešnije poslovne rezultate ostvarene u 2018. godini nagrađeno je preduzeće "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice, dok je za najveći broj realizovanih obuka osoba sa invaliditetom u prethodnoj godini, kao i ostvarene uspehe u sprovođenju socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije nagrađena stručna služba preduzeća "Lira" doo iz Kikinde.

Među pojedincima nagrađeni su Aleksandar Bursić, direktor preduzeća "Stil" doo iz Zrenjanina za pruženu podršku udruženju u realizaciji projektnih aktivnosti, Žaklina Stanković, direktorka preduzeća "Grafopromet" doo iz Kragujevca za dugogodišnje angažovanje u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a za neprekidnih 30 godina rada u UIPS-u.

 

 

 

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service