Na skupu održanom u UIPS-u, 2. novembra 2022. godine, uz učešće stručnih radnica, Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila nalaze realizovanog istraživanja o stavovim i mišljenjima članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o njihovoj poziciji, ulozi i potrebi daljeg profesionalnog razvoja.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 53 stručna radnika zaposlena/radno angažovana na poslovima nastavnika praktične nastave, savetnika za radnu integraciju i profesionalnog asistenta u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom donelo je odgovore na niz pitanja koja su se odnosila na izvore profesionalnog stresa na radu i stavove učesnika o uvođenju supervizije kao opšteprihvaćene metode usvajanja profesionalnih znanja i poboljšavanja profesionalnih kompetencija za razvoj stručnjaka.

Održani skup bio je prilika i da prisutne stručne radnice iznesu svoje ocene o nalazima istraživanja, kao i predloge za unapređenje zakonskog okvira stručnog rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Posebna pažnja bila je posvećena razmatranju, planiranju i promovisanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service