U prostorijama UIPS-a, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je 12. aprila 2023. godine interaktivna edukativna radionica "Indikatori radne efikasnosti osoba sa invaliditetom" koju je vodila Prof. dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

O novinama u skladu sa ICD-11, 2018. koje se odnose na definisanje neurozavojnih poremećaja čija je primena otpočela 1. januara 2022. godine, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj tranziciji osoba sa invaliditetom, adaptivnom ponašanju, potencijalnim psiho-socijalnim problemima na radnom mestu i kako ih rešavati, o pristupu tokom zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa nekim od poremećaja iz spektra autizma i bazičnoj evaluaciji indikatora kojima se meri radna efikasnost osoba sa invaliditetom govorilo se kroz intenzivan interaktivan rad svih učesnica, u prijatnoj i podržavajućoj atmosferi i dobroj međusobnoj komunikaciji sa voditeljkom radionice.

 

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service