Na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Švajcarske konfederacije u vezi sa sprovođenjem Programa "Znanjem do posla E2E", kojim su utvrđeni ključni procesi politike zapošljavanja, čija je implementacija podržana u okviru E2E projekta, u periodu od 8. do 11. maja 2023. godine realizovana je studijska poseta Ministarstvu za rad, obitelj, socijalne poslove i jednake mogućnosti Republike Slovenije i drugim relevantnim institucijama i organizacijama u cilju upoznavanja sa modelom profesionalne rehabilitacije i podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji se smatra najrazvijenijim u poređenju sa državama regiona.

Studijsku delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije i predstavnici projekta "Znanjem do posla - E2E".

Studijska poseta je omogućila da učesnici dobiju releventne informacije o primeni zakonske regulative koja je usmerena na socijalno uključivanje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i održanje zaposlenja osoba sa invaliditetom Republike Slovenije, što je od posebne važnosti imajući u vidu očekivani rad na izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. 

Više na: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/predstavitev-podrocja-zaposlovanja-invalidov-delegaciji-iz-srbije

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service