Povodom Međunarodne nedelje gluvih i Međunarodnog dana znakovnog jezika Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Subotica dodelila je Zahvalnicu Zaštitnoj radionici Željezničar doo Subotica.

Zahvalnica je uručena preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje kontinuirano pruža podršku osobama sa invaliditetom da se kroz rad obrazuju, stiču znanja, veštine i sposobnosti i istovremeno se aktivno integrišu u radnu sredinu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service