Na Fakultetu za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" u Novom Sadu, za zainteresovane stručne radnike i druge zaposlene u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je radionica "Upravljanje vremenom i stresom u radnoj sredini" koju je osmislila i vodila docent Dr Sanja Batić Očovaj.

Učesnice radionice pozdravila je i poželela uspešan rad dekanka fakulteta Prof. dr Jasmina Nedeljković koja je istovremeno ukazala da Fakultet "Dr Lazar Vrkatić" i UIPS mogu u narednom periodu sarađivati u različitim oblastima, od zajedničkog učešća i aktivnog rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i preduzeća koja rade na njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, pružanju mogućnosti i povezivanju studenata ovog fakulteta sa preduzećima u vidu praksi, vežbi i sl. kao i u razvoju zajedničkih projektnih aktivnosti.

U podsticajnoj i vedroj atmosferi učesnice su aktivno učestvovale u radu radionice, učeći tehnike planiranja vremena i primenljive tehnike prevladavanja stresa.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service