U Beogradu je 31. januara 2024. godine Upravni odbor UIPS-a održao svoju redovnu sednicu, na kojoj se razgovaralo o problemima sa kojima su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ušla u ovu godinu i o aktivnostima UIPS-a i potrebi za njegovim osnaživanjem u narednom periodu.

Upravni odbor je konstatovao da je neophodno ojačati saradnju između preduzeća koja veruju u udruživanje i zajednički rad, da je važno unaprediti rad preduzeća u njihovoj osnovnoj i najvažnijoj funkciji, a to je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i pojačati rad na vidljivosti naših članova kako u poslovnoj zajednici tako i u široj javnosti.

Upravni odbor je pozvao članove udruženja da se više angažuju kako bi se afirmisao rad udruženja, a na sebe preuzeo obavezu češćeg sastajanja kako bi se aktivnije pratile potrebe članova, sprovedene aktivnosti i postignuti rezultati, što u krajnjoj linije omogućava ažurno reagovanje i preduzimanje korektivnih mera.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service