Upravni odbor UIPS-a je 28. februara 2024. godine, u prostorijama udruženja, održao svoju redovnu 58. sednicu na kojoj je pažnja bila posvećena reorganizaciji rada udruženja u narednom periodu.

Upravni odbor je usvojio ostavku direktora Dragana Draškovića, uz izraženu zahvalnost na  angažovanju i pruženoj podršci funkcionisanju UIPS-a iz istovremene pozicije odgovornog lica i rukovodioca člana udruženja i jednoglasno imenovao za direkora udruženja Mirjanu Pantelić, koja je do sada obavljala poslove sekretara UIPS-a.

Zahvaljujući se na ukazanom poverenju Mirjana Pantelić je naglasila važnost povezivanja i zajedničkog rada, neophodnost snažnijih inicijativa članova i međusobni rad koji počiva na principima Etičkog kodeksa UIPS-a.

Istovremeno su još jednom analizirane teškoće sa kojima se u radu suočavaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz usvojene zaključke o aktivnostima koje udruženje može da realizuje u cilju njihovog prevazilaženja.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service