Na inicijativu UIPS-a u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga u Kraljevu je 23. maja 2024. godine održan sastanak "Socijalno preduzetništvo - šanse i izazovi" kojoj je prisustvovao značajan broj predstavnika javnog i privatnog sektora, kao i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa sedištem u Kraljevu.

Skup je otvorio direktor RPK Kraljevo gospodin Zvonko Tufegdžić, ukazujući na značaj socijalnih preduzeća koji rade na rešavanju pitanja zaposlenosti lica iz osetljivih društvenih kategorija, uz zahvalnost UIPS-u na inicijativi da se održi jedan ovakav skup i prisutnima na odvojenom vremenu i pokazanoj zainteresovanosti za temu panela.

Mirjana Pantelić, direktorka UIPS-a, koja je i moderirala događajem, prisutnima je govorila o ulozi i značaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zahtevnim procedurama za osnivanje i rad, podršci koju ova preduzeća dobijaju od države i neophodnosti učešća u većoj meri kompanija i celokupnog privrednog i javnog sektora kako bi ova i druga preduzeća koja deluju u oblasti socijalne ekonomije imala stabilan razvoj i mogla da u većoj meri odgovore socijalnim ciljevima zbog kojih se osnivaju.

Marija Ignajtović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je u svojoj prezentaciji predstavila značaj poslovne saradnje privrede i javnog sektora sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ukazala na skrivene efekte ekonomske uštede koji proizilaze iz takvog odnosa i koji klijenti naših preduzeća treba da prepoznaju i da ih motivišu na intenzivniju saradnju.

Milica Pavić iz Centra za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima Privredne komore Srbije upoznala je prisutne sa socijalnim preduzetništvom kao održivim modelom rešavanja određenih izazova u zajednici (ruralni razvoj, zaaštita životne sredine, ekonomska i radna itnegracija osoba iz osetljivih društvenih grupa) i predstavila neke od primera dobre prakse socijalnih preduzeća.

U dinamičnoj diskusiji i razmeni mišljenja skup je završen učešćem prisutnih u istraživanju koje sprovodi UIPS, popunjavanjem upitnika. Dobijeni odgovori treba da doprinesu sagledavanju stepena povezanosti u oblasti poslovne saradnje privrede, javnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pripremu adekvatnih mera i aktivnosti koje će doprineti povezivanju i saradnji.

Više na: https://kraljevo.pks.rs/vesti/socijalno-preduzetnistvo-sansa-i-izazovi-10080

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service