U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom LIRA doo Kikinda 14. juna 2024. godine održana je 16. redovna sednica skupštine Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, na kojoj je članovima skupštine predstavljen Izveštaj o radu udruženja između dve sednice, Izveštaj o radu Upravnog odbora i Izveštaj o finansijskom poslovanju UIPS-a u 2023. godinu, koji su jednoglasno i usvojeni.

Drugi deo sednice bio je organizovan kao razgovor sa gostima: Biljanom Barošević, pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Verom Pešut višim savetnikom u Grupi za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom istog ministarstva, Nikolom Lukačom, gradonačelnikom grada Kikinda, Mladenom Bogdanom, predsednikom Skupštine grada Kikinda i Sašom Tanackovim, članom Gradskog veća zaduženog za privredu i investicije.

Predstavnice ministarstva su u svom izlaganju dale predloge za unapređenje saradnje resornog ministarstva sa UIPS-om i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju povećanja njihove vidljivosti, ukazale na aktivnosti u kojima bi preduzeća trebalo da su više angažovana i pozvale na dalju saradnju, posebno u očekivanju budućeg rada na unapređenju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Sa čelnicima grada Kikinda fokus razgovora je bio na značaju koji preduzeće LIRA doo Kikinda ima za svoju lokalnu zajednicu i na koji način i u kojoj meri lokalna samouprava može da unapredi rad i položaj ovog preduzeća, stvarajući podsticajno okruženje za njegov dalji razvoj.

Događaj koji smo organizovali bio je i prilika da se predstavnici preduzeća iz cele Republike Srbije bliže upoznaju sa proizvodnim programima i organizacijom rada LIRA doo Kikinda.

Više na: 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/obavestenja/za-podrsku-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-705-miliona-dinara 

https://www.youtube.com/watch?v=oYCc1-CpvXI

http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=vesti&strana=1&godina=2024#7539

https://gradski.online/kikindska-lira-najvece-preduzece-u-domacem-vlasnistvu-koje-zaposljava-osobe-sa-invaliditetom/ 

https://www.politika.rs/sr/clanak/619050/Preduzecima-iz-budzeta-705-miliona-din-za-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom 

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/ministarstvo-705-miliona-dinara-izdvojeno-za-preduzeca-za-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom/ 

https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom-dobila-705-miliona-dinara_1547893.html 

https://kikindski.rs/pomocnica-ministra-za-rad-i-celnici-lokalne-samouprave-u-poseti-liri-za-stvaranje-jos-vise-prilika-za-osobe-sa-invaliditetom/

https://www.amiradio.rs/info-servis/kikindska-lira-primer-dobre-prakse-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom/  

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service