Vesti

U Svečanoj sali Skupštine grada Beograda 5. juna 2018. godine održana je konferencija "Ravnopravno u lancu vrednosti" kojom je započeta realizacija zajedničkog projekta Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Udruženja poslovnih žena uz podršku Američke privredne komore i Saveta stranih investitora. Svoje mesto na konferenciji našle su i predstavnice UIPS-a, koji u svom etičkom kodeksu posebno ističe rodnu ravnopravnost, kao jedan od osnovnih principa na kome je kodeks zasnovan i podstiče aktivno uključivanje žena kao vlasnica ili menadžerki preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Povezivanje učesnica i učesnika nastavljeno je nakon panela na B2B sastancima, a svi učesnici su mogli da se upoznaju sa proizvodima kompanija čije su vlasnice žene, među kojima je bio i proizvodni asortiman člana UIPS-a preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca.

U Beogradu je 4. juna 2018. godine zaključen ugovor između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UIPS-a o finansiranju programa UIPS-a "Usmerimo se na bitno" kojim je naše udruženje konkurisalo na Javnom konkurusu za podnošenje predloga programa na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

Našim programom želimo da utičemo na podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom realizacijom edukativne kampanje kojom  osobe sa invaliditetom podstičemo na aktivaciju, poslodavce na razumevanje koncepta kvalitativnog unapređenja odnosa u privrednim društvima zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a sve to kroz pozitivne primere rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prenos njihovih iskustava i znanja.

 

 

Beograd je od 31. maja do 3. juna 2018. godine bio domaćin sedmog evropskog kongresa osoba sa invaliditetom, u okviru koga je 1. juna 2018. godine održan panel "Inkluzija i tržište rada-gde je tu zapelo". Cilj panela je bio dijalog i edukacija o tome ko u Srbiji zapošljava osobe sa invaliditetom. 

Na panelu su govorili Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje o rezultatima postignutim u oblasti zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je ukazala na glavne probleme u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, posebno ističući sastanak u UIPS-u koji je okarakterisala kao primer dobre prakse i da bi bilo korisno  da se preuzimaju dobri primeri iz oblasti delovanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Tomas Kraus, osnivač evropskog kongresa "Živeti u susretu"  koji je podsetio  da svi vidimo da je neko drugačiji, ali ono što treba da se zapitamo je ko je taj čovek i kako da ga razumemo. 

Panelista Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca, kao predstavnica UIPS-a na ovom skupu je u svom izlaganju akcentovala mere i aktivnosti koje naša preduzeća realizuju u cilju pune socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i tako ih u najboljem svetlu predstavila učesnicima, dok su svoja iskustva u zapošljavanju osoba sa invaliditetom sa učesnicima podelile i Tijana Koprivica, direktorka održivog poslovanja Delta Holding-a i Afrodita Bajić, suvlasnica modne kuće Afrodite Mode Collection. 

1. juna 2018. godine Grad Kraljevo i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo bili su domaćini 10. redovne sednice Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) u sazivu od 2010. godine.

U ime gradonačelnika Kraljeva skup je otvorio zamenik gradonačelnika Marko Matović, koji je izjavio da preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavljaju važnu društveno odgovornu funkciju, te da je njihova uloga nemerljiva u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Istovremeno je obavestio prisutne šta je sve na planu pružanja socijalnih usluga učinjeno u Kraljevu u poslednjih godinu i po dana i izrazio uveravanja da će Grad Kraljevo nastaviti i u narednom periodu da pruža podršku našim preduzećima u ostvarivanju svoje uloge.

Na sednici skupštine je verifikovan mandat člana skupštine iz preduzeća "Paker Tim" doo kao novog člana UIPS-a i usvojene su odluke o imenovanju Marije Ignjatović, direktorke preduzeća "Novitas Consult" doo iz Šapca za zamenicu predsednika skupštine, o postavljenju Branislava Gogića, direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "KS Safety Shoes" doo iz Novog Sada za člana Nadzornog odbora i o produžetku mandata više članova Upravnog odbora. U nastavku sednice su podneti i usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a u periodu između dve sednice,  o radu Upravnog odbora i izveštaj Nadzornog odbora o finansijskim rezultatima i poslovanju UIPS-a u 2017. godini.

Poseban deo sednice bio je posvećen razmatranju pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zadacima koji stoje pred udruženjem u narednom periodu. Jednoglasno je potvrđena neophodnost rada na većoj vidljivosti naših preduzeća, kao i na sistemskom uvođenju afirmativnih mera neophodnih za njihovo kvalitetnije pozicioniranje na tržištu.

Kraj sednice obeležen je dodelom priznanja pojedincima i preduzećima, te je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Trigano Prikolice" doo iz Kragujevca, kao najbolje, nagrađeno u dve kategorije i to za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i za najbolje postignute poslovne rezultate u 2017. godini. Takođe je nagrađena stručna služba "Zaštitne radionice Željezničar" doo iz Subotice za najbolje rezultate postignute u u oblasti pružanja profesionalne asistencije i na poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom, dok su povelje za posvećen rad i pregalaštvo, dugogodišnjim negovanjem tradicije i vrednosti UIPS-a dodeljene Miroslavu Stevanoviću, vlasniku IPA "Metaloplastika" ad iz Stopanje i Eminu Goluboviću, direktoru Štamparije "Kosmos" doo iz Beograda.

 

 

Na poziv Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je sa saradnicom Tatjanom Prijić, višim savetnikom za ravnopravnost, održala 29. maja 2018. godine u prostorijama UIPS-a radni sastanak sa predstavnicima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na temu pitanja politike antidiskriminacije u našim preduzećima.

Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća iz Kovina, Šapca, Kikinde i Smederevske Palanke, koji su imali priliku da se upoznaju sa Etičkim kodeksom poslodavaca, važnosti njegovog donošenja i postupanju poslodavaca u skladu sa donetim aktom,  ali i da razgovaraju o nekim od problema sa kojima se susreću u svom radu.

Poverenici je ukazano da i poslodavci i osobe sa invaliditetom smatraju da rešenja o proceni radne sposobnosti imaju karakter medicinskog, a ne usvojenog i proklamovanog socijalnog modela i da se u njima više navodi šta osoba sa invaliditetom ne može rda adi, umesto predstavljanja kapaciteta i potencijala osobe šta može da radi. Istovremeno je poverenici ukazano na posledice u praksi primene člana 21 Zakona o porezu na dohodak građana. Poverenica je potvrdila da će preduzeti mere iz svoje nadležnosti i uputiti preporuke mera za otklanjanje neravnopravnosti kada je reč o razmotrenim pitanjima.

 https://rtv.rs/sr_ci/drustvo/poverenica-sa-predstavnicima-uips_922538.html

U organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, koja koordinira rad Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a čiji je član UIPS, 22. maja 2018. godine u Begradu je održan sastanak na kome se govorilo o delovima Izveštaja EK o Srbiji koji se odnose na poglavlja 2 i 19 na temu šta je novo i gde se Srbija sada nalazi kada je reč o navedenim poglavljima. Na sastanku su govorili Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ivan Sekulović iz Fondacije Centar za demokratiju koji je predstavio Izveštaj o nejednakosti u Srbiji i Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju koja je predstavila rezultate svog istraživanja na temu Politike zapošljavanja u Srbiji - podstrek (ne)dostojanstvenom radu.

Istog dana, za članove Radne grupe 17, održan je i trening "Monitoring i evaluacija javnih politika" koji su vodile Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji i Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju.

Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Mira Božić, šef Odseka za pripremu propisa i stručno operativne propise održale su u UIPS-u, 10. maja 2018. godine, za poslodavce i lica zadužena za mere bezbednosti i zdravlja na radu  savetovanje "Mere bezbednosti i zdravlja na radu u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom".

Savetovanje je bilo prvi organizovani susret predstavnika Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i UIPS-a, na zadovoljstvo učesnika, koji su nakon zvanične prezentacije imali priliku da u otvorenom razgovoru dobiju odgovore na svoja pitanja i dileme koje koje im donosi svakodnevna praksa.

U prostorijama udruženja, 25. aprila 2018. godine za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Boris Telečki, dipl.psiholog i psihodramski terapeut u okviru RAIP-a je održao Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama i osobama sa invaliditetom.

Učesnici su se bliže upoznali sa oblicima, vrstama i psihološkim posledicama nasilja, kao i sa načinima borbe protiv nasilja, zakonskim okvirom moguće zaštite i institucijama koje im stoje na raspolaganju.

Predavanje je istovremeno podstaklo  učesnike da aktivno učestvuju i  da sa predavačem razmene isksutva koje imaju  u oblasti prepoznavanja i delovanja na sprečavanju nasilja, odnosno pružanju psihološke podrške i osnaživanju žrtava nasilja.

U Beogradu je 19. i 20. aprila 2018. godine održana Regionalna radionica "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u regionu zapadnog Balkana" u okviru dva regionalna projekta koja se realizuju: Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP) i Promocija inkluzivnih rešenja tržišta rada na Zapadnom Balkanu.

Dvodnevna radionica je okupila korisnike šest ekonomija Zapadnog Balkana iz različitih sektora. Predstavnici državnih institucija koji se bave zapošljavanjem i socijalnom zaštitom osoba sa invaliditetom, zavoda za zapošljavanje i organizacija poslodavaca su razgovarali o unapređenju zakonodavstva i postojećih praksi.

Na otvaranju radionice su govorili Bojana Stanić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Neda Milovanović, direktorka Sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, Henrik Moller iz Globalne mreže poslovanja i invaliditeta Međunarodne organizacije rada i Steliana Nedera, zamenik rezidentnog predstavnika UNDP-a.

O zakonskoj regulativi u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i o specifičnostima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom govorile su Jelena Vasić, viši savetnik u Sektoru za rad i zapošljavanje i Vera Pešut, viši savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, dok je nezavisni stručnjak Galjina Ognjanova prezentovala svoj izveštaj sa uporednim pokazateljima zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana.

O iskustvima poslodavaca u Republici Srbiji, u oblasti primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izlaganje je imala Dejana Kuzmić iz Unije poslodavaca Srbije, dok je Dragica Božinović, stručni radnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca govorila o ekonomskim i socijalnim aspektima rada preduzeća ovog tipa, nakon čijeg izlaganja je Henrik Moller predstavio praksu i iskustva Globalne mreže poslovanja i invaliditeta Međunarodne organizacije rada (ILO).

Đorđe Obradović, stručno lice iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Trigano Prikolice" d.o.o. iz Kragujevca je  učesnike upoznao  sa stručnim i  savetodavnim radom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a Mirjana Pantelić o ulozi  Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije u unapređenju  ekonomskog položaja preduzeća  i podizanju nivoa kvaliteta pruženih stručnih i profesionalnih usluga koje se u ovim preduzećima pružaju osobama sa invaliditetom. 

5. februara 2018. godine održan je sastanak predstavnika UIPS-a sa direktorom Nacionalne službe zapošljavanja Zoranom Martinovićem i njegovim saradnicama Biljanom Todorović, organizatorom programa profesionalne rehabilitacije i Biljanom Jelenković Paspalj, načelnicom odeljenja.

Na sastanku se razgovaralo o organizovanju obuka za nezaposlene osobe sa invaliditetom za potrebe tržišta rada (planiranje obuka za tržište rada, sprovođenje postupka javne nabavke, uslovi za učešće u postupku i sl.), organizovanje programa obuka na zahtev poslodavca, razlozi (ne)javljanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u postupku javne nabavke i dr.

U otvorenom razgovoru potvrđena je važna uloga naših preduzeća  u realizaciji mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao dokazanim izvođačima obuka koji, po pravilu i zapošljavaju osobe sa invaliditetom nakon uspešno završenih edukacija. Preduzeća su podstaknuta da i u ovoj godini neposredno i intenzivno sarađuju sa lokalnim Filijalama NSZ i učestvuju u javnim pozivima NSZ. 

Međunarodni komitet za dodelu nagrada i priznanja doneo je odluku o dodeli POSEBNE NAGRADE I PRIZNANJA ZA POSEBNU INICIJATIVU I PREGALAŠTVO U PREDUZETNIČKOM STVARALAŠTVU U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI "STVARATELJI ZA STOLEĆA" preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "NOVITAS CONSULT" D.O.O. iz Šapca.

Istovremeno, Komitet je ocenio neophodnost i pravičnost da se nagrada i priznanje ravnopravno dodeli društvu "Novitas Consult" i direktorki MARIJI IGNJATOVIĆ, koja je uspešno, za samo četiri godine, dobrim vođenjem značajno razvila rad preduzeća.

Svečanost dodele nagrade i priznanja biće održana u Dubrovniku od 2. do 4. marta 2018. godine.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service