Vesti

U okviru realizacije programa USMERIMO SE NA BITNO u prostorijama udruženja je 5. oktobra 2018. godine održana radionica MITOVI I ČINJENICE O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM. Radionicu je vodila Prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na radionici su predstavljeni rezultati najnovijih svetskih istraživanja u oblasti sticanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, razmenjeni lični stavovi učesnika o ovoj temi i zahvaljujući učešću Erve Buiga, vođe projekta ""EU podrška politici zapošljavanja", moglo se čuti više informacija kakav je pristup ovoj temi na nivou Evropske Unije, a kakav u Republici Francuskoj.

Poseban deo radionice bio je posvećen razumnom prilagođavanju radnog mesta i primerima asistivnih tehnologija, koje polako nalaze svoje mesto u svakodnevnoj praksi i u našoj zemlji.

U amfiteatru Narodne banke Srbije 27. septembra 2018. godine održan je III Forum korisnika i pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom "Stvaranje uslova za radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Udruženja "Na pola puta" i uz podršku EASPD, koji je okupio značajan broj učesnika, kako bi sa različitih aspekata bila sagledana tema skupa.

Na otvaranju Foruma su govorili Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Marina Kurilj, izvršna direktorka Udruženja "Na pola puta" i Valerija Buzan u ime EASPD, dok su zakonski okvir delovanja u predmetnoj oblasti predstavili Radoš Keravica iz Kancelarije UN u Beogradu, Dr Marta Sjeničić iz Instituta društvenih nauka i Milana Sekulić iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U sesiji "Od rada u zaštićenim uslovima do rada na otvorenom tržištu" svoja iskustva su iznele Valerija Bužan iz Udruženja DRAGA iz Slovenije, Dana Džamić, ABA terapeut i Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom, a o mehanizmima osnaživanja osoba sa invaliditetom za aktivan pristup tržištu rada svoja iskustva su izneli Lieven Gulinck, job coaching, EMINO, Belgium, Vesna Gavrić iz Udruženja "ZaJedno" iz Subotice i Anđelija Đukić iz Udruženja "Na pola puta".

O zapošljavanju i radnom angažovanju iz ugla poslodavaca učesnike su upoznale Irena Lakobrija, predstavnica lokalne samouprave Vračar, Mirjana Pantelić iz UIPS-a i Biljana Jelenković Paspalj iz Nacionalne službe za zapošljavanje, dok su o primerima dobre prakse govorili u poslednjoj sesiji Suzana Jovanović iz lokalne samouprave Pančevo, Ana Knežević iz udruženja "Evo ruka" i Miloš Antić iz Ustanove Veliki Popovac.

U Domu Narodne skupštine Republike Srbije 21. septembra 2018. godine predstavljeni su projekti "EU podrška politici zapošljavanja" i "EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje".

Projekat "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja" predstavlja deo Nacionalnog programa za Srbiju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2013. Glavni fokus projekta je na razvoju sistema i procesa koji u značajnoj meri doprinose efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje radne snage i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada, sa posebnim osvrtom na uključivanje osoba sa invaliditetom. U tom cilju, projekat Tehničke pomoći pruža podršku Ministarstvu za rad, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da razviju moderan sistem organizacije obuke za nezaposlene i kreiraju i sprovode mere aktivne politike zapoljavanja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je u svom izlaganju istakao da je stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji na nivou od 12 odsto, što je daleko manje nego ranijih godina, kao i  da je jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije stabilan održiv rast zaposlenih, sa posebnim akcentom na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i usklađivanje znanja i veština sa potrebama tržišta rada.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je ukazao da je evidentno da srpska ekonomija raste, da se nezaposlenost smanjuje i da ima prostora da se takav trend nastavi. Upoznao je prisutne da projekat koji se predstavlja na konferenciji ima dve komponente. Prva se odnosi na podizanje kapaciteta Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi se ostvarila bolja politika zapošljavanja. Druga komponenta se odnosi na mere aktivne politike zapošljavanja kako bi se omogućio ulazak na tržište rada  onima koji imaju manji nivo obrazovanja, veština i kvalifikacija.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je govorio o stanju na tržištu rada i merama koje NSZ preduzima u cilju usklađivanja potreba poslodavaca za određenim profilima radnika, dok je pomoćnik ministra za rad i viši službenik na projektu Jovana Milovanović govorila o značaju projekta Tehničke pomoći i drugih projekta koji se trenutno realizuju ili se očekuje početak njihove realizacije u Republici.

Vođa projekta "EU podrška politici zapošljavanja" Erve Buig je predstavio aktivnosti projekta i koje rezultate projekat treba da postigne, dok je generalni direktor Ekonomskog instituta Dragan Šagovnović izneo aktuelne pokazatelje i trend razvoja srpske privrede do 2040. godine. Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, aktivnosti koje će u okviru projekta biti usmrene na unapređenje njihovog položaja i ukazala na kapacitete UIPS-a koji mogu biti korišćeni u cilju što uspešnijeg ostvarenja postavljenih ciljeva.

U okviru programa "Usmerimo se na bitno" koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2018. godini, u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, 18. septembra 2018. godine pred četrdeset učesnika održana je radionica "Nabavka sa smislom - odgovor prakse".

Nabavka sa smislom ima neekonomsku motivaciju i kao takva ima šansu da postane nešto jedinstveno, jer je njena stvarna vrednost veća od iznosa koji je plaćen, kao što je priroda kupovine roba i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na radionici je u ime Grada Šapca o oblicima pružanja podrške osobama sa invaliditetom govorio pomoćnik gradonačelnika Goran Stojićević, o programima podrške uključivanju u svet rada, u ime Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Šabac, govorila je savetnica za zapošljavanje Nataša Stanić, dok su o iskustvima u saradnji i radu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conslt" doo iz Šapca, kao primerom dobre prakse, govorili Danijela Drača Živković, office menadžer Udruženja poslovnih žena i  Miloš Milutinović, Category Manager Assistant For Fruit&Vegetables Delhaize Serbia.

Kroz predavanje "Poznavanje psiholoških i socioloških aspekata različitih priroda invalidnosti u organizaciji radnog mesta" vodile su nas Prof. dr Marina Radić Šestić i Doc. dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Podršku u realizaciji radionice UIPS-u su pružili Centar za stručno usavršavanje Šabac i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca.

https://youtu.be/E2Z87afq0aQ 

https://youtu.be/1bDBGw-HQWw

U Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, 29. avgusta 2018. godine UIPS je realizovao interaktivnu radionicu "Dobro je biti dobar" na kojoj su o pitanjima aktivacije osoba sa invaliditetom, podršci preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i potrebi izgradnje razumevanja poslodavaca sa otvorenog tržišta rada o značaju stvaranja inkluzivnog društva govorili su saradnici našeg udruženja iz državnih institucija: Mr Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Stanislava Hrnjak, predsednica Skupštine Grada Kikinda i Đurđina Jeknić načelnica odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere u NSZ Filijala Kikinda. 

Na temu poslovanja u kontekstu osećaja vrednosti govorile su Jasmina Poljan, direktorica proizvodnje i Valentina Rađenović, članica stručnog tima Zaštitne radionice "Lira" doo iz Kikinde. dok je Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a, govorila o neophodnosti uključivanja preduzeća za profesionalnu rehabililtaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao dobavljača velikih privatnih kompanija.

Na zadovoljstvo svih učesnika panel "O ljubavi. Razumevanju. I hodanju u tuđim cipelama" vodila je Marija Grujić Bepa, u cilju razumevanja koncepta kvalitativnog unapređenja odnosa među ljudima.

Radionica je realizovana kao jedna od glavnih aktivnosti programa "Usmerimo se na bitno" koji je dobio poverenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

http://tvrubin.rs/interaktivna-radionica-kao-podrska-firmama-koje-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom/ 

http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=fb_vesti&id=5520 

https://vojvodjanske.rs/da-nestanu-predrasude-poslodavaca-prema-osobama-sa-invaliditetom/

U okviru realizacije programa Usmerimo se na bitno, koji je dobio podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini, UIPS organizuje:

1) Radionicu "Dobro je biti dobar" 29. avgusta 2018. godine u Kikindi. Radionicu vodi profesor Marija Grujić;

2) Radionicu "Poznavanje psiholoških i socioloških aspekata različitih priroda invalidnosti u organizaciji radnog mesta" 18. septembra 2018. godine u Šapcu. Radionicu vode prof.dr Marina Radić Šestić i doc. dr Biljana Milanović Dobrota i

3) Radionicu "Rad sa osobama sa invaliditetom i asistivne tehnologije" 5. oktobra 2018. godine u Beogradu. Radionicu vodi prof.dr Gordana Odović.

Za kraj realizacije odobrenog programa planirano je održavanje Okruglog stola pod nazivom "Zajednički aktivizam". Vreme i mesto održavanja biće objavljeno blagovremeno.

Dobrodošli ste!

 

U Svečanoj sali Skupštine grada Beograda 5. juna 2018. godine održana je konferencija "Ravnopravno u lancu vrednosti" kojom je započeta realizacija zajedničkog projekta Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Udruženja poslovnih žena uz podršku Američke privredne komore i Saveta stranih investitora. Svoje mesto na konferenciji našle su i predstavnice UIPS-a, koji u svom etičkom kodeksu posebno ističe rodnu ravnopravnost, kao jedan od osnovnih principa na kome je kodeks zasnovan i podstiče aktivno uključivanje žena kao vlasnica ili menadžerki preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Povezivanje učesnica i učesnika nastavljeno je nakon panela na B2B sastancima, a svi učesnici su mogli da se upoznaju sa proizvodima kompanija čije su vlasnice žene, među kojima je bio i proizvodni asortiman člana UIPS-a preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca.

U Beogradu je 4. juna 2018. godine zaključen ugovor između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UIPS-a o finansiranju programa UIPS-a "Usmerimo se na bitno" kojim je naše udruženje konkurisalo na Javnom konkurusu za podnošenje predloga programa na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

Našim programom želimo da utičemo na podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom realizacijom edukativne kampanje kojom  osobe sa invaliditetom podstičemo na aktivaciju, poslodavce na razumevanje koncepta kvalitativnog unapređenja odnosa u privrednim društvima zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a sve to kroz pozitivne primere rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prenos njihovih iskustava i znanja.

 

 

Beograd je od 31. maja do 3. juna 2018. godine bio domaćin sedmog evropskog kongresa osoba sa invaliditetom, u okviru koga je 1. juna 2018. godine održan panel "Inkluzija i tržište rada-gde je tu zapelo". Cilj panela je bio dijalog i edukacija o tome ko u Srbiji zapošljava osobe sa invaliditetom. 

Na panelu su govorili Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje o rezultatima postignutim u oblasti zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je ukazala na glavne probleme u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, posebno ističući sastanak u UIPS-u koji je okarakterisala kao primer dobre prakse i da bi bilo korisno  da se preuzimaju dobri primeri iz oblasti delovanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Tomas Kraus, osnivač evropskog kongresa "Živeti u susretu"  koji je podsetio  da svi vidimo da je neko drugačiji, ali ono što treba da se zapitamo je ko je taj čovek i kako da ga razumemo. 

Panelista Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca, kao predstavnica UIPS-a na ovom skupu je u svom izlaganju akcentovala mere i aktivnosti koje naša preduzeća realizuju u cilju pune socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i tako ih u najboljem svetlu predstavila učesnicima, dok su svoja iskustva u zapošljavanju osoba sa invaliditetom sa učesnicima podelile i Tijana Koprivica, direktorka održivog poslovanja Delta Holding-a i Afrodita Bajić, suvlasnica modne kuće Afrodite Mode Collection. 

1. juna 2018. godine Grad Kraljevo i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo bili su domaćini 10. redovne sednice Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) u sazivu od 2010. godine.

U ime gradonačelnika Kraljeva skup je otvorio zamenik gradonačelnika Marko Matović, koji je izjavio da preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavljaju važnu društveno odgovornu funkciju, te da je njihova uloga nemerljiva u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Istovremeno je obavestio prisutne šta je sve na planu pružanja socijalnih usluga učinjeno u Kraljevu u poslednjih godinu i po dana i izrazio uveravanja da će Grad Kraljevo nastaviti i u narednom periodu da pruža podršku našim preduzećima u ostvarivanju svoje uloge.

Na sednici skupštine je verifikovan mandat člana skupštine iz preduzeća "Paker Tim" doo kao novog člana UIPS-a i usvojene su odluke o imenovanju Marije Ignjatović, direktorke preduzeća "Novitas Consult" doo iz Šapca za zamenicu predsednika skupštine, o postavljenju Branislava Gogića, direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "KS Safety Shoes" doo iz Novog Sada za člana Nadzornog odbora i o produžetku mandata više članova Upravnog odbora. U nastavku sednice su podneti i usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a u periodu između dve sednice,  o radu Upravnog odbora i izveštaj Nadzornog odbora o finansijskim rezultatima i poslovanju UIPS-a u 2017. godini.

Poseban deo sednice bio je posvećen razmatranju pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zadacima koji stoje pred udruženjem u narednom periodu. Jednoglasno je potvrđena neophodnost rada na većoj vidljivosti naših preduzeća, kao i na sistemskom uvođenju afirmativnih mera neophodnih za njihovo kvalitetnije pozicioniranje na tržištu.

Kraj sednice obeležen je dodelom priznanja pojedincima i preduzećima, te je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Trigano Prikolice" doo iz Kragujevca, kao najbolje, nagrađeno u dve kategorije i to za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i za najbolje postignute poslovne rezultate u 2017. godini. Takođe je nagrađena stručna služba "Zaštitne radionice Željezničar" doo iz Subotice za najbolje rezultate postignute u u oblasti pružanja profesionalne asistencije i na poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom, dok su povelje za posvećen rad i pregalaštvo, dugogodišnjim negovanjem tradicije i vrednosti UIPS-a dodeljene Miroslavu Stevanoviću, vlasniku IPA "Metaloplastika" ad iz Stopanje i Eminu Goluboviću, direktoru Štamparije "Kosmos" doo iz Beograda.

 

 

Na poziv Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je sa saradnicom Tatjanom Prijić, višim savetnikom za ravnopravnost, održala 29. maja 2018. godine u prostorijama UIPS-a radni sastanak sa predstavnicima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na temu pitanja politike antidiskriminacije u našim preduzećima.

Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća iz Kovina, Šapca, Kikinde i Smederevske Palanke, koji su imali priliku da se upoznaju sa Etičkim kodeksom poslodavaca, važnosti njegovog donošenja i postupanju poslodavaca u skladu sa donetim aktom,  ali i da razgovaraju o nekim od problema sa kojima se susreću u svom radu.

Poverenici je ukazano da i poslodavci i osobe sa invaliditetom smatraju da rešenja o proceni radne sposobnosti imaju karakter medicinskog, a ne usvojenog i proklamovanog socijalnog modela i da se u njima više navodi šta osoba sa invaliditetom ne može rda adi, umesto predstavljanja kapaciteta i potencijala osobe šta može da radi. Istovremeno je poverenici ukazano na posledice u praksi primene člana 21 Zakona o porezu na dohodak građana. Poverenica je potvrdila da će preduzeti mere iz svoje nadležnosti i uputiti preporuke mera za otklanjanje neravnopravnosti kada je reč o razmotrenim pitanjima.

 https://rtv.rs/sr_ci/drustvo/poverenica-sa-predstavnicima-uips_922538.html

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service