Vesti

U prostorijama UIPS-a, 11. aprila 2023. godine, održan je čas praktične nastave studentkinjama četvrte godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, sa modula Motoričke smetnje i poremećaji.

Na času su Prof. dr Gordana Odović i sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić govorile o istorijatu rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, razvoju i unapređenju radnog osposobljavanja, metodama održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanjima položaja osoba sa invaliditetom nakon 2009. godine kada je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U diskusiji su studentkinjama bliže predstavljeni sadržina i obim rada stručnih lica u ovim preduzećima, važnost izvođenja kvalitetnih programa obuke u teorijskom i praktičnom delu, kao i socijalnih veština, ali i potrebi uvođenja supervizije u rad stručnjaka koji se neposredno bave pružanjem podrške tokom radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

U svečanoj sali opštine Bogatić 27. marta 2023. godine održana je završna konferencija projekta "Poboljšanje zapošljivosti osoba iz ranjivih grupa pružanjem novih znanja i veština" koji su u partnerstvu realizovali Caritas Šabac, Proreha, udruženje iz Bosne i Hercegovine i Socijalno-edukativni centar (SEC) iz Banja Luke, a u saradnji sa opštinom Bogatić. 

Na konferenciji su nakon uvodnih obraćanja Milana Damnjanovića, predsednika opštine Bogatić, Miroljuba Nikolića, direktora Caritas-a Šabaci i Matthieu Penota, Programme Manager for Employment u Delegaciji EU u Srbiji, predstavljeni rezultati projekta: 18 realizovanih obuka za 360 osoba u prekograničnom području, od kojih je 120 bilo osoba sa invaliditetom. Nemali broj polaznika obuka se i zaposlio.

U daljem toku konferencije o Unapređenju menadžmenta u oblasti socijalne ekonomije kroz neformalno obrazovanje odraslih govorila je MA Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite. Značaj obučenih negovatelja za kvalitetno pružanje usluga socijalne zaštite u zajednici predstavio je Prof. dr Zoran Vesić, profesor na Fakultetu političkih nauka, dok je o Kvalitetnim programima obuke kao značajnom elementu profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom govorila Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

Više na: 

https://caritas-sabac.com/zavrsna-konferencija-projekta-poboljsanje-zaposljivosti-ljudi-iz-osetljivih-grupa-pruzanjem-novih-znanja-i-vestina/ 

https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/36164/zavrsnica-projekta-za-poboljsanje-zaposljivosti-ranjivih-grupa-u 

https://bogatic.info/u-bogaticu-organizovana-zavrsna-konferencija-projekta-poboljsanje-zaposljivosti-ljudi-iz-osetljivih-grupa-pruzanjem-novih-znanja-i-vestina/ 

https://macvanski.info/zavrsnica-projekta-za-poboljsanje-zaposljivosti-ranjivih-grupa-u-bogaticu/ 

http://www.cfcu.gov.rs/vest.php?id=724

 

 

 

 

 

Na poziv Privredne komore Srbije predstavnica UIPS-a Marija Ignjatović, članica Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conult" doo Šabac, učestvovala je na panel diskusiji "Socijalno preduzetništvo u Srbiji godinu dana nakon usvajanja zakona" koja je održana 27. marta 2023. godine. 

Na panelu je usvojen zaključak kojim se Privredna komora Srbije obavezala na formiranje mreže savetnika u regionlanim privrednim komorama koji će pomagati privrednim društvima, preduzetnicima i predstavnicima civilnog sektora da ukoliko ispunjavaju kriterijume predviđene Zakonom o socijalnom preduzetništvu i formalno steknu status socijalnog preduzeća registracijom u Agenciji za privredne registre.

PKS će, takođe, u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog sektora, kao i socijalnim preduzećima, raditi na mapiranju sektora socijalnog preduzetništva i kreiranju sveobuhvatne analize potreba, kako bi se mogle efikasno planirate javne politike u ovoj oblasti.

 

 

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin 21. februara 2023. godine održan je sastanak predstavnika UIPS-a sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem.

Predstavnici UIPS-a su obavestili ministra o posledicama po rad preduzeća ove grupacije usled složenosti uslova privređivanja i kontinuiranog smanjenja sredstava iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su namenjena unapređenju njihovih tržišnih performansi.

Inicijativa UIPS-a da se sistemski i dugoročno radi na razvoju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom naišla je na puno razumevanje ministra Selakovića, koji je izneo uveravanja da će se i on lično i njegovi saradnici maksimalno zauzeti da se nastali problemi reše na najoptimalniji način.

Više na: 

 

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/selakovic-trazimo-nacin-da-drzava-prevazidje-probleme-u-poslovanju-preduzeca-sa-osobama-s-invaliditetom/

https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1206167/pomoc-drzave-preduzecima-koja-zaposljavaju-invalide-profesionalnu-rehabilitaciju-625-miliona-dinara

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/selakovic-u-zrenjaninu-dragocena-su-preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom_1420070.html

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ministar-selakovic-u-poseti-zrenjaninu-i-preduzecu-stil/

http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2023/02/ministar-selakovic-u-poseti-zrenjaninu-i-preduzecu-stil-ovakva-preduzeca-imaju-visestruku-svrhu-postojanja

https://vojvodinauzivo.rs/ministar-nikola-selakovic-posetio-zrenjanin/

http://vojvodjanski.com/rtvsantos/privreda/2023/02/21/ministar-selakovic-u-zrenjaninu-posetio-preduzece-stil

https://www.youtube.com/watch?v=dwqO5ndzYJI&ab_channel=RTVSantosZrenjanin

https://www.youtube.com/watch?v=ZQToEFymgXA&ab_channel=Radio-televizijaVojvodine

https://naslovi.net/2023-02-21/rtv/selakovic-u-zrenjaninu-dragocena-su-preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom/32776429

https://www.youtube.com/watch?v=sqNn48E3CdI&ab_channel=KTVTelevizija-Zvani%C4%8Dnikanal

Redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a održana je u prostorijama udruženja 15.12.2022. godine. Na sednici se razgovaralo o aktulenom stanju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Konstatovano je da je već dovoljno teška situacija u kojoj preduzeća posluju dodatno otežana očekivanim istim iznosom i za narednu godinu budžetskih sredstava namenjenih unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Povećani troškovi poslovanja sa očekivanim povećanjem minimalne cene rada od 1. januara 2023. godine kod rukovodioca preduzeća stvaraju bojazan da planirana sredstva neće biti dovoljna za redovnu isplatu subvencija zarada osoba sa invaliditetom i da je teško očekivati raspodelu sredstva za poboljšanje uslova rada.

Jednoglasno je zaključeno da je neophodno zahtevati hitan sastanak sa resornim ministrom kako bi se ukazalo na probleme i predožili načini njihovog prevazilaženja.

Na skupu održanom u UIPS-u, 2. novembra 2022. godine, uz učešće stručnih radnica, Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila nalaze realizovanog istraživanja o stavovim i mišljenjima članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o njihovoj poziciji, ulozi i potrebi daljeg profesionalnog razvoja.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 53 stručna radnika zaposlena/radno angažovana na poslovima nastavnika praktične nastave, savetnika za radnu integraciju i profesionalnog asistenta u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom donelo je odgovore na niz pitanja koja su se odnosila na izvore profesionalnog stresa na radu i stavove učesnika o uvođenju supervizije kao opšteprihvaćene metode usvajanja profesionalnih znanja i poboljšavanja profesionalnih kompetencija za razvoj stručnjaka.

Održani skup bio je prilika i da prisutne stručne radnice iznesu svoje ocene o nalazima istraživanja, kao i predloge za unapređenje zakonskog okvira stručnog rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Posebna pažnja bila je posvećena razmatranju, planiranju i promovisanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

U Centru za promociju nauke u Beogradu, 13. oktobra 2022. godine održana je sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije. 

Realizujući zaklučak sa prethodne sednice Saveta za društveno odgovorno poslovanje, održane 12. jula 2022. godine, rezultate istraživanja koje su sproveli PKS i UIPS o efikasnosti primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u segmantu izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom kupovinom roba i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavila je Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

U cilju popularisanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kao načina izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom usvojen je predlog, koji je iznela Marija Ignjatović direktorka preduzeća "Novitas Consult" doo Šabac, da UIPS u saradnji sa PKS u narednom periodu organizuje obuku iz ove oblasti za CSR profesionalce

Na sednici su Jelena Bratić iz Srpskog filantropskog foruma i Željko Mitkovski iz Fondacije Ana i Vlade Divac predstavili rezultate kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost koja je realizovana u okviru obeležavanja Nacionalnog dana davanja, Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom je prezentovala novi projekat za ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji ova organizacija realizuje, nalaze istraživanja Izveštaja o održivom poslovanju za 50 najvećih kompanija u Srbiji (sa posebnim osvrtom na ESG) izložili su Nina Cvetanović i Igor Novaković iz Centra za savremene politike, dok je primer dobre prakse društveno odgovornog poslovanja dobitnika Nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert 2020 prikazao Slaven Živković iz preduzeća Two N Kids Furniture&Dekor.

 

 

U organizaciji IDC - Inicijative za razvoj i saradnju iz Beograda na Divčibarama je 26. i 27. septembra 2022. godine održan Okrugli sto "Potencijali i mogućnosti rada i umrežavanja socijalnih preduzećga u Srbiji".

Na događaju su predstavljeni akteri u razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji (istorijat i perspektive), definisani su ključni izazovi, prilike i mere podrške, mogućnosti i izazovi Zakona o socijalnom preduzetništvu, primeri dobre prakse socijalnog preduzetništva u Evropi, kao i pitanje potrebe organizacije koalicija/mreža socijalnih preduzeća.

Na poziv organizatora Okruglom stolu  je u ime UIPS-a prisustvovala Mirjana Pantelić, koja je predstavila istorijat, organizaciju, nadležnost i način funkcionisanja udruženja, kao i prednosti u ostvarivanju ciljeva zajedničkih aktivnosti koje se organizuju u okviru umrežavanja istorodnih ili sličnih subjekata.

U prostorijama Trening centra Centra za stručno usavršavanje Šabac 16. septembra 2022. godine održana je redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a. Domaćin sednice bilo je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac, koje je istog dana obeležilo devet godina uspešnog rada.

Nakon što su učesnici imali priliku da uz stručno vođenje obiđu Park nauke i Trening centra i  pozdravnih reči Branka Filipovića, direktora Centra za stručno usavršavanje Šabac, vođenje sednice preuzeo je Branislav Bugarski predsednik skupštine UIPS-a. U prvom delu sednice učesnici su čuli i potom jednoglasno usvojili izveštaj o radu UIPS-a i njegovih organa između dve sednice, koji je podnela Mirjana Pantelić sekretar UIPS-a. Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora je obavestio koleginice i kolege o radu predstavnika UIPS-a u republičkom Savetu za osobe sa invaliditetom, dok je Marija Ignjatović, zamenica predsednika skupštine UIPS-a izvestila o realizaciji zajedničkih aktivnosti Privredne komore Srbije i UIPS-a. Dalji tok sednice bio je posvećen aktivnom radu predstavnika članova koji su govorili o teškoćama održivog razvoja ovih preduzeća u još jednoj godini opterećenoj različitim izazovima i u uslovima ograničenih podsticajnih mera države. Predložene su i usvojene mere i aktivnosti koje će u narednom periodu sprovoditi udruženje, uz inoviran sastav Upravnog odbora i Nadzornog odbora udruženja.

Nakon kraće pauze u kojoj su date izjave za medije, drugi deo sednice svojim pozdravnim rečima otvorila je Jelena Milošević, članica Gradskog veća Grada Šapca za socijalnu politiku, koja je upoznala prisutne o ciljevima lokalne politike u oblasti pružanja podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kao predstavnik Grada sednici je prisustvovao i Dragan Vasić načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Potom je Vera Pešut, rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izvestila prisutne o aktivnostima ovog mnistarstva u realizaciji usvojenih zaključaka republičkog Saveta za osobe sa invaliditetom i ukazala na očekivanu izmenu i dopunu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u narednom periodu, uz podsećanje da je mišljenje preduzeća u ovoj oblasti veoma značajno, te da je potrebno njihovo aktivnije učešće u prezentovanju predloga za buduća zakonska rešenja. 

Posebno interesovanje učesnika pobudilo je učešće Aleksandre Kuhar, rukovodioca Odeljenja za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom Javnog fonda za stipendije, razvoj, invalidnost i izdržavanje Republike Slovenije koja je predstavila nadležnost i rad Fonda, ukazavši da model rada Fonda postoji od 2006. godine i da se pokazao kao jako dobar. Iskazala je spremnost za pružanje podrške kolegama iz naše zemlje ukoliko to bude potrebno i istakla značaj odličnog informacionog sistema koji time što povezuje podatke različitih institucija, između ostalog omogućava da Fond u zakonom datim rokovima može da odgovori na svaki pojedinačni zahtev ili potrebu.

Više na: 

https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/32711/odrzana-skupstina-uips-a-u-trening-centru-sabac 

https://sabacuzivo.rs/aktuelnosti/skupstina-ups-a-u-trening-centru-sabac/ 

https://sr-rs.facebook.com/csu.sabac.7 

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/sklad-predstavljal-podrocje-spodbujanja-zaposlovanja-invalidov-v-srbiji 

 

Na poziv Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je na sednici Saveta održanoj 12. jula 2022. godine u prezentaciji pod nazivom "Skriveni potencijali ušteda poslovanja" predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i načine ostvarivanja uštede u poslovanju uz posredno ostvarivanje ciljeva društveno odgovornog poslovanja realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Aktivnost je realizovana u okviru snaženja veze između UIPS-a i PKS sa ciljem upoznavanja srednjih i velikih kompanija sa radom naših preduzeća i u očekivanju snažnijeg angažovanja javnog i privatnog sektora u podsticanju rasta i razvoja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kupovinom njihovih roba i usluga.

Na 55. redovnoj sednici Upravnog odbora UIPS-a jednoglasno je doneta odluka da se u članstvo udruženja primi Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Socijalna Sinergija" d.o.o. Šabac, koje je osnovao Caritas Šabac 2020. godine. 

Članovi Upravnog odbora su izrazili očekivanje da će novi član pružiti svoj puni doprinos na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz radno osposobljavanje, zapošljavanje i održanje zaposlenja, kao i u oblasti jačanja i daljeg razvijanja grupacije naših preduzeća svojim aktivnim učešćem u aktivnostima UIPS-a.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service