Vesti

Izdavač, Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, 10. marta 2022. godine je u svojim prostorijama predstavio  Priručnik za rad stručnih lica u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, autorke Mirjane Pantelić.

Moderator, Jasmina Stanić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam je u uvodnoj reči istakla da je reč o prvoj publikaciji ove vrste u našoj zemlji, koja je istovremeno objedinila iskustvo i savremene trendove u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i iznela očekivanja da će njegovo objavljivanje i primena uticati na ujednačavanje pristupa i prakse u ovoj oblasti. Ukazala je na bogatstvo sadržaja i poseban značaj priloga, čiji sadržaj može da se oceni i kao postavljanje standarda u ovoj oblasti.

Prisutnima su pročitani utisci o Priručniku Prof. dr Gordane Odović i dr Biljane Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su bile sprečene da prisustvuju i gde je prof. Odović ukazala: "Pre svega sve pohvale za ideju da napišete Priručnik. Pročitala sam i mogu da kažem da ste ga odlično uradili. Sigurna sam da će biti koristan svima koji tek počinju svoj rad na radnom mestu stručnog radnika, bez obzira da li već imaju starijeg kolegu/koleginicu ili ne na istim poslovima." Dr Milanović Dobrota je navela: "Čestitam na svemu-uradili ste ogroooman posao. Trebalo je sve informacije fuzionisati, sistematizovati, strukturirati i uobličiti....sigurna sam da će Priručnik imati "aktivan život" u praksi, posebno prilozi na kraju!"

Posebno toplom reakcijom i iskrenim aplauzom pozdravljene su reči iz pisma prof.psihologije Višnje Majsec Sobota koje je pročitala Valentina Marković. Višnja Majsec Sobota je imala važnu ulogu u nastanku Priručnika, s obzirom da je sa autorkom nesebično podelila svoja znanja, 40 godina iskustva u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i neophodnu literaturu i koja je u svom pismu između ostalog navela: "U ovim vremenima kada je ljudsko razumijevanje, suosjećanje, solidarnost i bliskost s tuđim proživljavanjima i emocijama na velikom ispitu, objavljivanje Priručnika, koji danas promovirate, velika je blagodat za stručnjake koji se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a jednako tako za same osobe sa invaliditetom."

Mirjana Pantelić se zahvalila prisutnima na njihovom interesovanju i pozitivnim reakcijama i istakla da je njen cilj bio da sublimira u jednoj publikaciji iskustvo u radu u oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, sa sećanjem na sve one koji su bili pioniri u ovoj oblasti i izgrađivali je za dobrobit i pojedinaca i celog društva, saržaje koje su stručni radnici saznavali i usavršavali na radionicama koje je UIPS organizovao sa vrhunskim stručnjacima iz ove oblasti i nove pristupe koji su dali dobre rezultate i pozitivna iskustva. 

Promocija Priručnika bila je još jedna prilika da stručni radnici iznesu svoja razmišljanja, potrebe i iskustva i koja su potvrdila neophodnost ipotrebu uvođenja supervizije u njihov rad, a na čemu će se UIPS u narednom periodu aktivno angažovati.

 

Forum mladih sa invaliditetom je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra 2021. godine organizovao on line sastanak na kome je koleginicama i kolegama iz kompanija Ernst&Young, Wurth, Delta Holding, IKEA, Generali Osiguranje, Contact service, Tehnomanija, G4S, A1, Delhaize, Mercator i NIS, koji su deo Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavvljen rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prednosti poslovne saradnje sa njima, kao oblika ispunjenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sekretarka UIPS-a, Mirjana Pantelić, je predstavila standarde koje privredni subjekt mora da ispuni kako bi stekao dozvolu za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i dijapazon proizvodnih i uslužnih delatnosti koje ova preduzeća pružaju. Aleksandra Voštinić, savetnik za integraciju na radnom mestu preduzeća SDPS doo Beograd je predstavila istorijat preduzeća, proizvode i usluge koje preduzeće nudi na tržištu i oblike stručnog rada sa osobama sa invaliditetom, dok je Dragica Božinović, savetnik za radnu integraciju preduzeća "Novitas Consult" doo Šabac precizno iznela prednosti za kompanije kada je reč o realizaciji ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim preduzećima, kao i neke od aktivnosti koje se realizuju u preduzeću u cilju jačanja međusobne solidarnosti, zajedništva i timskog duha.

Uz zahvalnost na organizaciji ovog sastanka, temi sastanka i pozivu na učešću predstavnicima UIPS-a i preduzeća - članova, iskazano je poštovanje svim aktivnostima koje Forum mladih sa invaliditetom realizuje u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

U Kovinu je, 10. septembra 2021. godine, održana 13. redovna sednica skupštine UIPS-a u sazivu iz 2010. godine na kojoj je domaćin bilo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo.

Uz učešće predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a verifikovani su mandati članova iz preduzeća koja su primljena u članstvo udruženja između dve sednice skupštine, usvojena je odluka o izboru direktora preduzeća "Atlantis" doo iz Niša Miodraga Stojanovića za člana Upravnog odbora UIPS-a i usvojen izveštaj o radu udruženja između dve sednice, kao i Finansijski izveštaji UIPS-a za 2019. i 2020. godinu.

Članovi skupštine su konstatovali da su se preduzeća brzo prilagodila uslovima poslovanja u doba epidemije korona virusa, da su adekvatnom primenom higijenskih mera sačuvali živote i zdravlje svojih zaposlenih, da su uz poznate teškoće u većini pozitivno poslovali i tokom 2020. godine zaposlili ukupno 91 osobu sa invaliditetom, što se može smatrati značajnim doprinosom ove grupacije na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u pogledu sticanja zaposlenja.

Učesnici su bili jednoglasni u oceni  da nema opravdanja zašto su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u državnom/društvenom vlasništvu ostala bez pomoći države za likvidnost i odložene poreske obaveze, kao i da je na sva preduzeća i njihov složen ekonomski položaj posebno uticalo drastično smanjenje sredstava za poboljšanje uslova rada u njima u 2020. i 2021. godini.

Na sednici su gošće iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, viši savetnik i Ivana Gajić saradnik upoznale predstavnike preduzeća o aktivnostima ministarstva na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu i pozvale predstavnike preduzeća na aktivnu komunikaciju i saradnju sa resornim ministarstvom, posebno u pogledu davanja predloga za izmene i dopune Zakona o profesionanoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

U prostorijama UIPS-a, 2. septembra 2021. godine održan je sastanak stručnih radnika zaposlenih/angažovanih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su članovi UIPS-a.

Na sastanku je pozdravljeno donošenje Etičkog kodeksa stručnih radnika i ukazano na potrebu isticanja važnosti stručnog rada u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Istovremeno se razgovaralo o izazovima u radu stručnih radnika, uz konstataciju da rešenja problemskih situacija budu usmerenja za način budućeg postupanja i rada.

Na inicijativu stručnih radnika dogovoreno je ponovno pokretanje rada Odbora za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao radnog tela UIPS-a na čemu će stručna služba raditi u narednom periodu.

Konstatujući da su stručni radnici i do sada postupali iz navedenih načela i da je njihova formulacija potrebna jer se time ukazuje na značaj, specifičnost, složenost i važnost njihove uloge, na sastanku održanom 2. septembra 2021, godine usvojen je Etički kodeks stručnih radnika koji stručne poslove obavljaju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovima UIPS-a.

Izraženo je uverenje da će se usvajanjem i javnim objavljivanjem Etičkog kodeksa fokus javnosti i poslodavaca usmeriti na opravdanost, neophodnost i nužnost poštovanja, razumevanja i podržavanja rada stručnih radnika.

Pre 55 godina u Okružnom privrednom sudu u Beogradu registrovana je Zajednica ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbiju na inicijativu 11 organizacija: Republičkog saveza gluvih Srbije, Republičkog odbora invalida rada SRS, Srpskog lekarskog društva, Društva za brigu o deci sa cereblarnom paralizom iz Beograda, Sreskog odbora Saveza gluvih Titovo Užice, Osnovne organizacije Saveza gluvih opštine Kraljevo, Zavoda za rehabilitaciju slepih "Filip Višnjić" Zemun, DES Beograd, Vuk Karadžić Niš, Zaštitne radionice Zrenjanin i Zaštitne radionice Titovu Užice.

Postavljene ciljeve Zajednice UIPS, kao njen naslednik i pravni sledbenik, baštini i danas: "razmena iskustava i organizovana primena savremenih dostignuća na polju rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih lica i unapređenja delatnosti članova, uz pružanje doprinosa unapređenju proizvodnih, finansijskih, pravnih i drugih delatnosti koji služe svrsi rehabilitacije i zapošljavanju invalidnih lica."

Od 80-ih godina 20. veka osnivači i članovi UIPS-a su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji gaje etiku solidarnosti i zalažu se za izgradnju društva koje usvaja humanistička načela i sve pojedince prihvata uz uvažavanje različitosti.

Povodom našeg jubileja sa poštovanjem i toplinom pamtimo rad i zalaganje svih naših koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, ne zaboravljajući da su nam otvorili put kojim mi samo nastavljamo.

U Beogradu je 12. jula 2021. godine održana prva sednica Saveta za osobe sa invaliditetom, koji je formiran Odlukom Vlade Republike Srbije 20. maja 2021. godine i u čijem radu su učestvovali i predstavnici UIPS-a.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom, predsednica Saveta, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, je predstavila značaj i ciljeve rada Saveta, kao i prioritete Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti unapređenja položaja i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Članovi su doneli Poslovnik o radu Saveta, dok je o položaju osoba sa invaliditetom za vreme pandemije izazvane virusom COVID-19 govorila Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, a o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u istom periodu govorio je Aleksandar Bursić, jedan od  predstavnika UIPS-a u ovom telu.

Članovi Saveta su razmenili i informacije o aktivnostima koje su organi i organizacije čiji su predstavnici preduzeli u prethodnom periodu u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i predlog tema za pripremu  Programa rada Saveta za 2021. godinu.

Na sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. jula 2021. godine u Beogradu, u članstvo UIPS-a po iskazanom interesovanju, kao osnivači i članovi primljena su sledeća preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1. ADVERTA PACKGING doo Novi Sad

2. BV-ZAVRŠNI RADOVI doo Petrovaradin

3. PRO AVB TEAM doo Deč - Pećinci i

4. PRINT STUDIO M&A doo Novi Sad

Doborodšlicu u članstvo su im istog dana uputile kolege iz Upravnog odbora, sa željom da zajedničkim angažovanjem udruženje još snažnije nastavi da utiče na unapređenje uslova i rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nakon duže pauze, usled poštovanja propisanih epidemioloških mera, 6. jula 2021. godine u prostorijama UIPS-a održana je 53. redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Usvojen je zaključak da se UIPS obrati resornom ministarstvu sa objašnjenjem da uplata subvencija dela zarada osoba sa invaliditetom sa zakašnjenjem dovodi preduzeća u veoma težak položaj, posebno ako se ima u vidu da je u 2020. i 2021. godini smanjen iznos za podršku ovim preduzećima što im je dodatno otežalo poslovanje, te i da je nužno povećanje budžetskih sredstava za ove namene iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, Upravni odbor je pozvao članove na časno, etičko i korektno postupanje na tržištu u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa UIPS-a i doneo odluku da se četiri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su status stekla tokom 2020. i 2021. godine, kao osnivači i članovi pridruže UIPS-u.

Upravni odbor je usvojio i zaključak kojim se održavanje redovne godišnje sednice skupštine UIPS-a zakazuje za 16. jul 2021. godine, a mesto održavanja će biti Kovin u kome deluju tri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od kojih su dva u članstvu UIPS-a. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" d.o.o. i direktor ovog preduzeća Dobrica Ristić.

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 20. maja 2021. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom u koji su imenovana dva predstavnika i jedna predstavnica UIPS-a. 

Imenovani su Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin, Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS-a i vlasnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja i Jelena Rončević Bucher direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Project Pharmacy" doo Stara Moravica.

Predstavnici UIPS-a će u saradnji sa drugim članovima Saveta biti posvećeni realizaciji zadataka u oblasti razmatranja pitanja društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i pitanja od značaja za zaštitu prava i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva" Caritas Šabac je 27. maja 2021. godine organizovao u Avliji održivog razvoja u Bogatiću Konferenciju povodom osnivanja dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Socijalna sinergija d.o.o. i Avlija održivog razvoja d.o.o.

Konferenciju je otvorio direktor Caritas Šabac i projekt menadžer Miroljub Nikolić upoznajući prisutne o aktivnostima koje ova organizacija realizuje već više od dve decenije i njihovu posvećenost uslugama u zajednici i razvoju socijalnog preduzetništva. Matija Milovanović pomoćnik predsednika Opštine Bogatić najavio je nastavak saradnje i dalju podršku opštine uz podsećanje na nemerljiv doprinos Critasa Šabac jačanju socijalnog preduzetništva u Repblici Srbiji.

Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca prisutne je bliže upoznala sa Zakonom o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i značaju koji bi trebalo da imaju ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji putem kojih privredni subjekti mogu da ostvare svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istovremeno stvarajući uštedu u svojim troškovima poslovanja.

Ana Vučinić, psihološkinja i stručna savetnica za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je govorila o procesu socijalne integracije i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u radnoj sredini, kao i ostvarenim rezultatima ovog preduzeća u navedenoj oblasti.

Na Konferenciji su posetioci mogli da se upoznaju sa proizvodima i aktivnostima udruženja koja su učestvovala na Sajmu socijalnog preduzetništva i u otvorenom razgovoru razmene svoja iskustva iz različitih oblasti delovanja.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service