Vesti

U okviru projekta Evropske unije "EU podrška politici zapošljavanja" koji realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju unapređenja politike zapošljavanja osetljivih društvenih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, realizovana su tokom novembra i decembra ove godine još dva ciklusa obuka za stručne radnike u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od 13. do 15. novembra 2019. godine teme tri izvedene trening sesije bile su: Timski rad, Prepoznavanje sindroma sagorevanja i mehanizmi zaštite i Procena funkcionalne efikasnosti osoba sa invaliditetom, dok je u periodu od 4. do 6. decembra 2019. godine održana je Obuka za pisanje projektnih predloga.

Realizovane obuke su deo komponente 4 navedenog projekta koja je usmerena na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja usluga profesionalne rehabilitacije u skladu sa evropskom praksom i najboljim interesima preduzeća i osoba sa invaliditetom.

 

Dobrica Ristić, direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo iz Kovina dobitnik je ovogodišnjeg priznanja za izuzetan doprinos na polju unapređenja socijalnog preduzetništva i položaja osoba sa invaliditetom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Priznanje je direktoru našeg preduzeća i članu Upravnog odbora UIPS-a uručio mr Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam na stručnoj Tribini "Lideri osobe sa invaliditetom mogućnosti za razvoj društvene zajednice" koja je održana 4. decembra 2019. godine u Novom Sadu, u organizaciji Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine i Sekretarijata za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine, a povodom obeležavanja 3. decembra -  Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Tokom trajanja 2. sajma J=DNAKI, 25. oktobra 2019. godine UIPS je predstavio rezultate sprovedenog istraživanja "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - mit ili činjenica".

O iskustvima u realizaciji mera i aktivnosti u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje na prezentaciji je govorila Biljana Jelenković Paspalj, načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dok je Sanja Batić Očovaj, doktor psiholoških nauka sa Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkotić u Novom Sadu predstavila uporedne rezultate obavljenog istraživanja.

UIPS je istraživanje realizovao uz stručnu podrđku Prof. dr Gordane Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u cilju razumevanja stavova stručnih radnika i direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, savetnika za zapošljavanje, direktora i zaposlenih na različitim pozicijama u preduzećima na otvorenom tržištu rada o radnim performansama osoba sa invaliditetom.

Ideja o istraživanju nastala je tokom realizacije programa "Usmerimo se na bitno" koji je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godine, a rezultati i izveštaj nastali su tokom realizacije programa "Veruj da možeš" koji je podržan od strane resornog ministarstva na ovogodišnjem Stalnom otvorenom konkursu, a koji UIPS realizuje u partnerstvu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo i udruženjem "Miris pozitivnog duha".

Prvog dana trajanja 2. sajma J=DNAKI, 23. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu u organizaciji UIPS-a održan je Otvoreni čas "Jedan naš radni dan" na kome su osobe sa invaliditetom i stručni radnici zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom slikovito prezentovali deo raznovrsnih, zahtevnih i složenih aktivnosti koje se realizuju u našim preduzećima u cilju sticanja znanja, veština i sposobnosti za obavljanje određenih poslova i radno-socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Branislav Malenčić, Slavica Lupul, Dragan Tegeltija, Valentina Rađenović i Dobrila Milosavljev iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lira" doo iz Kikinde su predstavili model intervjua koji se vodi prilikom zapošljavanja i koji ima za cilj usklađivanje mogućnosti i želja pojedinca sa radnim mestom i radnim procesom, kao i podsticaje za razvoj polivalentnosti i napredovanje na poslu osoba sa invaliditetom. Takođe su predstavili i rezultate istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih osoba sa invaliditetom radom u "Liri".

Katarina Milić iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Elmont" doo iz Niša je govorila na koji način pristupa svojoj ulozi stručnog radnika koji je istovremeno i osoba sa invaliditetom, dok nam je Ivana Prokopović, koja je slabovida osoba, predstavila svoju ljubav prema čitanju i pisanju romana naučne fantastike, što je publika pozdravila gromkim aplauzom.

Ljiljana Vuković, Dragoljub Tomić Lale i Ana Vučković iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca su nas podsetili koliko različitost može da bude podsticajna za razvoj inkluzivne sredine u kojoj se svi zaposleni dobro osećaju i mogu lično i profesionalno da napreduju. Na snažne emocije publike naišla je Laletova ispovest kako je stekao invaliditet kada je donirao bubreg svom sinu i Ljiljina hrabra odluka da kupi stan nakon dve godine rada u ovom preduzeću i započne svoj samostalni život.

Otvoreni čas je održan kao jedna od aktivnosti programa "Veruj da možeš" koji UIPS kao partner realizuje sa udruženjem Miris pozitivnog duha i preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Mak Di doo, a koji je dobio podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

 

Od 23. do 27. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu održava se 2. sajam J=DNAKI, čiji je cilj informisanje javnosti o aktivnostima koje u okviru svoje nadležnosti sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja radi unapređenja kvaliteta života svih građana i na kome UIPS i ove godine pored svog rada, predstavlja svih 57 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Pored UIPS-a na sajmu J=DNAKI predstavljaju se NOOIS, svih 34 Saveza i 543 lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, Republički Fond PIO, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Komora socijalne zaštite, Asocijacija centara za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporovoa, Inspektorat za rad i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Tokom trajanja manifestacije, u sredu 23. oktobra 2019. godine od 11.00 do 12.00 časova primeri dobre prakse u radu naših preduzeća biće predstavljeni na Otvorenom času "Jedan naš radni dan", dok će u petak 25. oktobra 2019. godine sa početkom u 19.00 časova biti predstavljeni rezultati istraživanja "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom mit ili činjenica".

Mi smo u hali 3A. Dobrodošli ste!

 

U okviru projekta "EU podrška politici zapošljavanja" od 15. do 17. oktobra 2019. godine u Banji Ždrelo za stručne radnike zaposlene u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom odžan je novi ciklus obuka koji je obuhvatio tri trening sesije.

Prva trening sesija bila je posvećena podršci u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite kroz sticanje znanja iz oblasti osnova integralnog modela socijalne zaštite, prava iz oblasti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom i usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom.

Druga trening sesija se bavila osnovnim principima ličnog planiranja, aktivnog slušanja i komunikacije, identifikovanja potreba i resursa i izradom ličnih planova po meri osobe.

Tema treće trening sesija bilo je zastupanje osoba sa invaliditetom upućivanjem učesnika u osnovne karakteristike i tipove zastupanja osoba sa invaliditetom i strategije i taktike zastupanja.

I druga trening sesija je naišla na odličan prijem kod učesnika, njihovo aktivno učešće i neposrednu interakciju sa predavačima Prof. dr Miroslavom Brkićem i Slađanom Lević, angažovanim ekspertima na komponenti projekta koja je posvećena unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Upravni odbor UIPS-a održao je svoju 49. redovnu sednicu 3. oktobra 2019. godine u prostorijama udruženja na kojoj je razmotrio i usvojio Izveštaj o radu stručne službe UIPS-a između dve sednice, usvojio predlog teksta Etičkog kodeksa, čije usvajanje i potpisivanje je planirano za narednu sednicu skupštine udruženja, razmotrio pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usvojio zaključak o neophodnosti održavanja sastanka sa predstavnicima Minstarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na kome bi se razgovaralo o aktuelnoj problematici u cilju pronalaženja rešenja za zaustavljanje trenda pada zaposlenih u našim preduzećima. 

Upravni odbor je razmotrio i prijave za učlanjenje i jendoglasno doneo odluku o prijemu u članstvo UIPS-a dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: HEKA PLUS d.o.o. Barajevo i MIXKON DOO Banja-Aranđelovac.

U periodu od 23. do 26. septembra 2019. godine u Beogradu su održane dve trening sesije za stručne radnike zaposlene ili angažovane u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prva trening sesija "Razvoj programa obuke za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" i druga trening sesija "Položaj i prava osoba sa invaliditetom" vodili su, na zadovoljstvo svih učesnika,  Prof. dr Miroslav Brkić i Slađana Lević eksperti angažovani na EU projektu "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja".

U Beogradu su 23. septembra 2019. godine Prof. dr Miroslav Brkić i Slađana Lević, ekseprti angažovani na projektu "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta politici zapošljavanja", članovima stručnih timova, koji su zaposleni ili radno angažovani na poslovima savetnika za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju iz Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada, Kovina, Šapca, Beograda, Aranđelovca, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Leskovca i Pirota predstavili rezultate istraživanja: Organizaciona analiza preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Projekat EU "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja", se realizuje od 2017. godine i njegovi korisnici su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje, s tim, što je jedna komponenta ovog projekta posvećena unapređenju kvaliteta rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitacijiu i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stavljajući u fokus kvalitet pruženih usluga osobama sa invaliditetom u procesu izvođenja obuka za radno osposobljavenje, radnu i socijalnu integraciju.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u uvodnom obraćanju o značaju projekta govorila je Gordana Marković, samostalna savetnica u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, a u ime UIPS-a Mirjana Pantelić sekretar, koja je ukazala na slojevitost i kompleksnost timskog rada stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i značaj poštovanja i primene multidisciplinarnog pristupa u profesionalnoj rehabilitaciji.

 

Na poziv autora, predstavnica UIPS-a prisustvovala je danas, 18. septembra 2019. godine u Francuskom kulturnom centru u Beogradu, predstavljanju  publikacija posvećenih radničkim pravima u Srbiji. Reč je o "Alternativnom radnom zakonodavstvu" i "Priručniku za edukaciju radnika u oblasti radnih prava" Dr Maria Reljanovića. Publikacije su objavljene uz podršku Rosa Luxemburg fondacije i Centra za dostojanstven rad. Na promociji, na kojoj su govorili autor Mario Reljanović, Željka Rogić Đokić, Prof. dr Zoran Stojiljković i Prof. dr Bojan Urdarević ukazano je na značaj alternativnog pristupa zakonskim rešenjima u oblasti radnog prava, ali i o potrebi kontinuirane edukacije radnika o pravima iz oblasti rada i radnih odnosa. Pored štampanog izdanja, očekuje se objavljivanje publikacija i u elektronskom obliku, što treba da omogući njihovu laku dostupnost svim zainteresovanima.

 

U Beogradu je danas, 17. septembra 2019. godine, održana Nacionalna konferencija "Da niko ne bude zaboravljen u procesu evorpskih organizacija" u okviru Social Dimension Initiative, pod pokroviteljstvom ASB, IDC i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Inicijativa socijalne dimenzije radi na osiguranju i poboljšanju delovanja socijalnog sektora u regionu, jačanju saradnje civilnog i javnog sektora, jačanju regionalne saradnje i inovativnog pristupa socijalnim uslugama namenjenim socijalno ugorženim grupama, jer je cilj evropskih integracija da svi građani osete napredak u tom procesu. Zato je važno raditi na podizanju svesti o povećanju sredstava koja su namenjena socijalnim ulaganjima.

Na otvaranju konferencije govorili su Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Knut Fleskestein, Federal Board Chairperson ASB e.V. Deutshland, Jadranka Joksimović ministar za evropske integracije Republike Srbije, Sem Fabrizi, Head of the Delagation of the Europen Union in the Republic of Serbia, Thomas Schieb, Ambassador of the European Union in the Republic of Serbia i Elmir Bojadžić, ASB regional director for SEE.

Među predstavnicima opština, članicama IRIS grupe, regionalnim i lokalnim nevladinim organizacijama svoje mesto imao je i UIPS, na poziv organizatora, što nam je omogućilo uvid u prezentacije razvijenih projekata uz mentorsku podršku u 15 lokalnih samourpava u Republici Srbiji. Svi predlozi projekata imaju cilj podršku različitim osetljivim društvenim grupama.

 

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service