Vesti

Na poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici UIPS-a su učestvovali na regionalnoj konferenciji "10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju", koja je održana 7. juna 2022. godine u Sarajevu.

Predstavnici Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, institucije obudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba sa invaliditetom i institucija iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Srbije analizirali su zakonske okvire iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, učestvovali u izradi preporuka za nadležne institucije u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i jačanju međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je u okviru druge sesije predstavila zakonska rešenja, praksu i iskustva Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a u kontaktima sa učesnicima Marija Ignjatović, direktorka i Ana Vučinić stručna radnica u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavile su funkcionisanje naših preduzeća i oblike i efekte stručne podrške osobama sa invaliditetom tokom obuke, zaposlenja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

U Privrednoj komori Srbije 27. maja 2022. godine održan je sastanak predstavnika PKS, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja i UIPS-a kako bi se dogovorila buduća saradnja u cilju postizanja vidljivosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tržištu roba i usluga i podsticanja privrednika da realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javni sektor objavljivanjem rezervisanih javnih nabavki, stimulišu njihov rast i razvoj, koji u krajnjoj liniji doprinosi povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Održanim sastankom i preliminarnim dogovorima započeta je realizacija zaključka, koji je na inicijativu UIPS-a usvojen na trećoj sednici republičkog Saveta za osobe sa invaliditetom, da PKS sagleda mogućnosti organizovanja savetovanja na kojima bi se predstavnicima srednjih i velikih privrednih subjekata približili načini realizacije ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javnom sektoru raspisivanje rezervisanih javnih nabavki, koji kao zakonske mogućnosti treba da unaprede rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Pošta Srbije je, 26. maja 2022. godine na svečanosti održanoj u Palati Srbija, proglasila pobednice nacionalnog konkursa "100 uspešnih poslovnih žena" pod sloganom "Najbolje tek dolazi" među kojima je i naša Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca, jedna od 10 odabranih koje su u ime svih simbolično primile ovo priznanje.

Pošta Srbije je ovaj konkurs realizovala kako bi se pridružila inicijativi i planovima Vlade Srbije za podršku ženskom preduzetništvu i unapređenju položaja žena na tržištu rada. Konkurs je bio namenjen ženama preduzetnicama, osnivačicama i zakonskim zastupnicama malih preduzeća sa teritorije čitave zemlje, sa ciljem da pomogne osnaživanje i promociju ženskog preduzetništva kroz afirmaciju biznisa čiji su vlasnici žene, kao i njihovu veću konkurentost i pozicioniranje na nacionalnom tržištu roba i usluga.

Za odabrane preduzetnice Pošta će obezbediti nacionalnu vidljivost njihovog poslovanja kroz besplatan oglasni prostor u više od 1500 pošta širom Srbije u vidu predstavljanja u brošuri, na monitorima u poštama i na korporativnom sajtu i zvaničnim profilima Pošte, na Instagramu, Fejsbuku i Linkedinu.

 

 

 

U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. aprila 2022. godine je održan Okrugli sto „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – jačanje regionalne saradnje razmenom iskustava“ koji je koncipiran kao dijalog i konstruktivna razmena iskustava u ovoj oblasti.

Riad Kremić, v.d.direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa svojim saradnicima Vinkom Jelićem, rukovodiocem Sektora razvoja, koordinacije i nadzora i Ljubo Petričušić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju u otvorenom razgovoru predstavili su rad i rezultate rada Fonda, kao i zakonska rešenja usvojena u oblasti podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na rad društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i rad zaštitnih radionica, sa postojećim podsticajima, što je posebno interesovalo predstavnike iz Republike Srbije.

Riad Kremić, v. d. direktora Fonda je najavio i da će u junu mesecu 2022. godine, povodom značajnog jubileja – 10 godina od osnivanja i i rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - organizovati i realizovati u Sarajevu konferenciju na kojoj će se moći nastaviti započeta diskusija i razmeniti iskustva sa značajno većim brojem učesnika iz regiona u cilju stvaranja preporuka za sve nadležne institucije kako unaprediti status osoba sa invaliditetom.

Zakonsku regulativu Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uočene prednosti i slabosti, kao i planove na unapređenju zakonskog okvira prezentovala je Vera Pešut, rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

O procesu utvrđivanja radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, ulozi Nacionalne službe u realizaciji mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i podsticajima države u ovoj oblasti govorile su Biljana Todorović, službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije i Slavica Belenzade, službenik za metodologiju zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihov položaj na tržištu i socijalnu ulogu u procesu radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i oblike stručne podrške i pomoći tokom procesa profesionlane rehabilitacije opisali su Branislav Bugarski, predsednik skupštine UIPS-a i vlasnik i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Lira“ doo Kikinda koji je i moderirao Okruglim stolom, Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Stil“ doo Zrenjanin koje posluje sa većinskim državnim kapitalom, Marija Ignjatović, zamenica predsednika Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult“ doo Šabac i njena koleginica iz istog preduzeća Ana Vučinić, dipl.psiholog i članica stručnog tima za podršku licima sa invaliditetom.

Događaju su prisustvovale i Jelena Rončević Busher, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Project Pharmacy“ doo Stara Moravica i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a u ime organizatora.

Nakon usvojenih zaključaka i preporuka, Riad Kremić, v.d.direktora Fonda se zahvalio domaćinima na pozivu i organizaciji ovog Okruglog stola i najavio da će u okviru širih napora Fonda na uspostavljanju regionalne saradnje kroz razmenu iskustava raditi na uspostavljanju saradnje i sa drugim zemljama u regionu.

U ime organizatora Branislav Bugarski se zahvali svim učesnicima na konstruktivnom razgovoru i razmeni iskustava i prihvatio poziv za učešće predstavnika UIPS-a na planiranoj konferenciji.

Videti i na: https://fbihvlada.gov.ba/bs/kremic-vaznost-jacanja-regionalne-saradnje-na-polju-profesionalne-rehabilitacije-i-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

 

Upravni odbor UIPS-a je održao svoju 54. redovnu sednicu 18. marta 2022. godine na kojoj je razmatran aktuelni položaj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usvojen zaključak o delovanju udruženja u narednom periodu.

U diskusiji članova najviše pažnje je bilo posvećeno smanjenim budžetskim sredstvima za unapređenje rada naših preduzeća, što je najviše pogodilo sva naša preduzeća i primedbama na Uputstvo o uslovima i načinu sprovođenja postupka za dodelu sredstava za subvencije zarada osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Istaknut je posebno težak položaj preduzeća na tržištu kada je reč o povećanju cena i kašnjenju isporuka repromaterijala, zaključeni ugovori sa fiksnom cenom i neizvesnošću njihove moguće korekcije, otežano održavanje likvidnosti i kašnjenje naplate potraživanja.

Konstatovano je da se o stavovima članova po ključnim pitanjima što hitnije izvesti resorno ministarstvo i dogovore zajedničke aktivnosti u otklanjanju uočenih problema, kao i da se nakon održanih izbora uspostavi komunikacija sa Ministarstvom privrede, kako bi se rešavala otvorena pitanja kada je reč o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su u državnom vlasništvu.

Izdavač, Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, 10. marta 2022. godine je u svojim prostorijama predstavio  Priručnik za rad stručnih lica u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, autorke Mirjane Pantelić.

Moderator, Jasmina Stanić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam je u uvodnoj reči istakla da je reč o prvoj publikaciji ove vrste u našoj zemlji, koja je istovremeno objedinila iskustvo i savremene trendove u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i iznela očekivanja da će njegovo objavljivanje i primena uticati na ujednačavanje pristupa i prakse u ovoj oblasti. Ukazala je na bogatstvo sadržaja i poseban značaj priloga, čiji sadržaj može da se oceni i kao postavljanje standarda u ovoj oblasti.

Prisutnima su pročitani utisci o Priručniku Prof. dr Gordane Odović i dr Biljane Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su bile sprečene da prisustvuju i gde je prof. Odović ukazala: "Pre svega sve pohvale za ideju da napišete Priručnik. Pročitala sam i mogu da kažem da ste ga odlično uradili. Sigurna sam da će biti koristan svima koji tek počinju svoj rad na radnom mestu stručnog radnika, bez obzira da li već imaju starijeg kolegu/koleginicu ili ne na istim poslovima." Dr Milanović Dobrota je navela: "Čestitam na svemu-uradili ste ogroooman posao. Trebalo je sve informacije fuzionisati, sistematizovati, strukturirati i uobličiti....sigurna sam da će Priručnik imati "aktivan život" u praksi, posebno prilozi na kraju!"

Posebno toplom reakcijom i iskrenim aplauzom pozdravljene su reči iz pisma prof.psihologije Višnje Majsec Sobota koje je pročitala Valentina Marković. Višnja Majsec Sobota je imala važnu ulogu u nastanku Priručnika, s obzirom da je sa autorkom nesebično podelila svoja znanja, 40 godina iskustva u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i neophodnu literaturu i koja je u svom pismu između ostalog navela: "U ovim vremenima kada je ljudsko razumijevanje, suosjećanje, solidarnost i bliskost s tuđim proživljavanjima i emocijama na velikom ispitu, objavljivanje Priručnika, koji danas promovirate, velika je blagodat za stručnjake koji se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, a jednako tako za same osobe sa invaliditetom."

Mirjana Pantelić se zahvalila prisutnima na njihovom interesovanju i pozitivnim reakcijama i istakla da je njen cilj bio da sublimira u jednoj publikaciji iskustvo u radu u oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, sa sećanjem na sve one koji su bili pioniri u ovoj oblasti i izgrađivali je za dobrobit i pojedinaca i celog društva, saržaje koje su stručni radnici saznavali i usavršavali na radionicama koje je UIPS organizovao sa vrhunskim stručnjacima iz ove oblasti i nove pristupe koji su dali dobre rezultate i pozitivna iskustva. 

Promocija Priručnika bila je još jedna prilika da stručni radnici iznesu svoja razmišljanja, potrebe i iskustva i koja su potvrdila neophodnost ipotrebu uvođenja supervizije u njihov rad, a na čemu će se UIPS u narednom periodu aktivno angažovati.

 

Forum mladih sa invaliditetom je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra 2021. godine organizovao on line sastanak na kome je koleginicama i kolegama iz kompanija Ernst&Young, Wurth, Delta Holding, IKEA, Generali Osiguranje, Contact service, Tehnomanija, G4S, A1, Delhaize, Mercator i NIS, koji su deo Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavvljen rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prednosti poslovne saradnje sa njima, kao oblika ispunjenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sekretarka UIPS-a, Mirjana Pantelić, je predstavila standarde koje privredni subjekt mora da ispuni kako bi stekao dozvolu za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i dijapazon proizvodnih i uslužnih delatnosti koje ova preduzeća pružaju. Aleksandra Voštinić, savetnik za integraciju na radnom mestu preduzeća SDPS doo Beograd je predstavila istorijat preduzeća, proizvode i usluge koje preduzeće nudi na tržištu i oblike stručnog rada sa osobama sa invaliditetom, dok je Dragica Božinović, savetnik za radnu integraciju preduzeća "Novitas Consult" doo Šabac precizno iznela prednosti za kompanije kada je reč o realizaciji ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim preduzećima, kao i neke od aktivnosti koje se realizuju u preduzeću u cilju jačanja međusobne solidarnosti, zajedništva i timskog duha.

Uz zahvalnost na organizaciji ovog sastanka, temi sastanka i pozivu na učešću predstavnicima UIPS-a i preduzeća - članova, iskazano je poštovanje svim aktivnostima koje Forum mladih sa invaliditetom realizuje u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

U Kovinu je, 10. septembra 2021. godine, održana 13. redovna sednica skupštine UIPS-a u sazivu iz 2010. godine na kojoj je domaćin bilo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo.

Uz učešće predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a verifikovani su mandati članova iz preduzeća koja su primljena u članstvo udruženja između dve sednice skupštine, usvojena je odluka o izboru direktora preduzeća "Atlantis" doo iz Niša Miodraga Stojanovića za člana Upravnog odbora UIPS-a i usvojen izveštaj o radu udruženja između dve sednice, kao i Finansijski izveštaji UIPS-a za 2019. i 2020. godinu.

Članovi skupštine su konstatovali da su se preduzeća brzo prilagodila uslovima poslovanja u doba epidemije korona virusa, da su adekvatnom primenom higijenskih mera sačuvali živote i zdravlje svojih zaposlenih, da su uz poznate teškoće u većini pozitivno poslovali i tokom 2020. godine zaposlili ukupno 91 osobu sa invaliditetom, što se može smatrati značajnim doprinosom ove grupacije na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u pogledu sticanja zaposlenja.

Učesnici su bili jednoglasni u oceni  da nema opravdanja zašto su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u državnom/društvenom vlasništvu ostala bez pomoći države za likvidnost i odložene poreske obaveze, kao i da je na sva preduzeća i njihov složen ekonomski položaj posebno uticalo drastično smanjenje sredstava za poboljšanje uslova rada u njima u 2020. i 2021. godini.

Na sednici su gošće iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, viši savetnik i Ivana Gajić saradnik upoznale predstavnike preduzeća o aktivnostima ministarstva na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu i pozvale predstavnike preduzeća na aktivnu komunikaciju i saradnju sa resornim ministarstvom, posebno u pogledu davanja predloga za izmene i dopune Zakona o profesionanoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

U prostorijama UIPS-a, 2. septembra 2021. godine održan je sastanak stručnih radnika zaposlenih/angažovanih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su članovi UIPS-a.

Na sastanku je pozdravljeno donošenje Etičkog kodeksa stručnih radnika i ukazano na potrebu isticanja važnosti stručnog rada u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Istovremeno se razgovaralo o izazovima u radu stručnih radnika, uz konstataciju da rešenja problemskih situacija budu usmerenja za način budućeg postupanja i rada.

Na inicijativu stručnih radnika dogovoreno je ponovno pokretanje rada Odbora za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao radnog tela UIPS-a na čemu će stručna služba raditi u narednom periodu.

Konstatujući da su stručni radnici i do sada postupali iz navedenih načela i da je njihova formulacija potrebna jer se time ukazuje na značaj, specifičnost, složenost i važnost njihove uloge, na sastanku održanom 2. septembra 2021, godine usvojen je Etički kodeks stručnih radnika koji stručne poslove obavljaju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovima UIPS-a.

Izraženo je uverenje da će se usvajanjem i javnim objavljivanjem Etičkog kodeksa fokus javnosti i poslodavaca usmeriti na opravdanost, neophodnost i nužnost poštovanja, razumevanja i podržavanja rada stručnih radnika.

Pre 55 godina u Okružnom privrednom sudu u Beogradu registrovana je Zajednica ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbiju na inicijativu 11 organizacija: Republičkog saveza gluvih Srbije, Republičkog odbora invalida rada SRS, Srpskog lekarskog društva, Društva za brigu o deci sa cereblarnom paralizom iz Beograda, Sreskog odbora Saveza gluvih Titovo Užice, Osnovne organizacije Saveza gluvih opštine Kraljevo, Zavoda za rehabilitaciju slepih "Filip Višnjić" Zemun, DES Beograd, Vuk Karadžić Niš, Zaštitne radionice Zrenjanin i Zaštitne radionice Titovu Užice.

Postavljene ciljeve Zajednice UIPS, kao njen naslednik i pravni sledbenik, baštini i danas: "razmena iskustava i organizovana primena savremenih dostignuća na polju rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih lica i unapređenja delatnosti članova, uz pružanje doprinosa unapređenju proizvodnih, finansijskih, pravnih i drugih delatnosti koji služe svrsi rehabilitacije i zapošljavanju invalidnih lica."

Od 80-ih godina 20. veka osnivači i članovi UIPS-a su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji gaje etiku solidarnosti i zalažu se za izgradnju društva koje usvaja humanistička načela i sve pojedince prihvata uz uvažavanje različitosti.

Povodom našeg jubileja sa poštovanjem i toplinom pamtimo rad i zalaganje svih naših koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, ne zaboravljajući da su nam otvorili put kojim mi samo nastavljamo.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service