Vesti

Na sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. jula 2021. godine u Beogradu, u članstvo UIPS-a po iskazanom interesovanju, kao osnivači i članovi primljena su sledeća preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1. ADVERTA PACKGING doo Novi Sad

2. BV-ZAVRŠNI RADOVI doo Petrovaradin

3. PRO AVB TEAM doo Deč - Pećinci i

4. PRINT STUDIO M&A doo Novi Sad

Doborodšlicu u članstvo su im istog dana uputile kolege iz Upravnog odbora, sa željom da zajedničkim angažovanjem udruženje još snažnije nastavi da utiče na unapređenje uslova i rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nakon duže pauze, usled poštovanja propisanih epidemioloških mera, 6. jula 2021. godine u prostorijama UIPS-a održana je 53. redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Usvojen je zaključak da se UIPS obrati resornom ministarstvu sa objašnjenjem da uplata subvencija dela zarada osoba sa invaliditetom sa zakašnjenjem dovodi preduzeća u veoma težak položaj, posebno ako se ima u vidu da je u 2020. i 2021. godini smanjen iznos za podršku ovim preduzećima što im je dodatno otežalo poslovanje, te i da je nužno povećanje budžetskih sredstava za ove namene iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, Upravni odbor je pozvao članove na časno, etičko i korektno postupanje na tržištu u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa UIPS-a i doneo odluku da se četiri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su status stekla tokom 2020. i 2021. godine, kao osnivači i članovi pridruže UIPS-u.

Upravni odbor je usvojio i zaključak kojim se održavanje redovne godišnje sednice skupštine UIPS-a zakazuje za 16. jul 2021. godine, a mesto održavanja će biti Kovin u kome deluju tri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od kojih su dva u članstvu UIPS-a. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" d.o.o. i direktor ovog preduzeća Dobrica Ristić.

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 20. maja 2021. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom u koji su imenovana dva predstavnika i jedna predstavnica UIPS-a. 

Imenovani su Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin, Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS-a i vlasnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja i Jelena Rončević Bucher direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Project Pharmacy" doo Stara Moravica.

Predstavnici UIPS-a će u saradnji sa drugim članovima Saveta biti posvećeni realizaciji zadataka u oblasti razmatranja pitanja društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i pitanja od značaja za zaštitu prava i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva" Caritas Šabac je 27. maja 2021. godine organizovao u Avliji održivog razvoja u Bogatiću Konferenciju povodom osnivanja dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Socijalna sinergija d.o.o. i Avlija održivog razvoja d.o.o.

Konferenciju je otvorio direktor Caritas Šabac i projekt menadžer Miroljub Nikolić upoznajući prisutne o aktivnostima koje ova organizacija realizuje već više od dve decenije i njihovu posvećenost uslugama u zajednici i razvoju socijalnog preduzetništva. Matija Milovanović pomoćnik predsednika Opštine Bogatić najavio je nastavak saradnje i dalju podršku opštine uz podsećanje na nemerljiv doprinos Critasa Šabac jačanju socijalnog preduzetništva u Repblici Srbiji.

Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca prisutne je bliže upoznala sa Zakonom o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i značaju koji bi trebalo da imaju ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji putem kojih privredni subjekti mogu da ostvare svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istovremeno stvarajući uštedu u svojim troškovima poslovanja.

Ana Vučinić, psihološkinja i stručna savetnica za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je govorila o procesu socijalne integracije i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u radnoj sredini, kao i ostvarenim rezultatima ovog preduzeća u navedenoj oblasti.

Na Konferenciji su posetioci mogli da se upoznaju sa proizvodima i aktivnostima udruženja koja su učestvovala na Sajmu socijalnog preduzetništva i u otvorenom razgovoru razmene svoja iskustva iz različitih oblasti delovanja.

UIPS je podržao inicijativu, koju su pokrenula udruženja UG Bela čaplja, UG Kotež i UG Komšija Krnjača, za proglašenje Bare Reva prirodnim dobrom, zbog nezakonitog odlaganja otpada u ovom rezervatu prirode.

Bara Reva je stanište 150 vrsta ptica, među kojima je stanište strogo zaštićene vrste orla belorepana, kao i vidri i belog lokvanja koji uživa međunarodnu zaštitu. Bara Reva je  i važan  element u zaštiti naselja sa leve strane Dunava od poplava. Sve navedeno ugrožava nastajanje nelegalne deponije izmešanog građevinskog otpada, sa kojim je od avgusta 2020. godine do sada zatrpano preko 20 hektara šume.

UIPS je podržao inicijativu verujući da se zajedničkom akcijom možemo izboriti protiv uništenja prirode i kršenja zakona.

 

Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministarka za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, sa pomoćnicama ministra Biljanom Barošević i Biljanom Zekavicom i gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem posetila je 20. februara 2021. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac.

Direktorka Marija Ignjatović sa svojim saradnicima upoznala je goste sa uslužnim delatnostima koje preduzeće pruža i uputila ih u oblike stručnog rada koje zaposlenim osobama sa invaliditetom pružaju članovi tima zaduženi za radno osposobljavanje, poslove profesionalne asistencije i socijalne integracije.

U neposrednom razgovoru sa zaposlenima gosti su čuli njihove ocene svog rada u preduzeću ovog specifičnog tipa, koje je posvećeno: "... povećanju samopouzdanja, poštovanja, društvenog i ekonomskog osnaživanja svakog pojedinca, čime se osnažuje i porodica kao osnovna ćelija društva", kako je to naglasila direktorka Marija Ignjatović.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da će preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invlaiditetom uvek imati podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i najavila objavljivanje Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim preduzećima za 2021. godinu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarka-kisic-tepavcevic-povodom-medjunarodnog-dana-socijalne-pravde-socijalna-sigurnost-svim-gradjanima-narocito-ranjivim-grupama

Na Panel diskusiji "Osobe sa invaliditetom, iskustvom, integritetom" koja je održana 28. januara 2021. godine o položaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prednostima realizacije ugovora o poslovno tehničkoj saradnji otvorene privrede u oblasti ispunjavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i neophodnosti podrške misiji naših preduzeća govorila je Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac i članica Upravnog odbora UIPS-a.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=vpQcJ-Bseo8&feature=emb_title

U prostorijama UIPS-a je 5. februara 2021. godine održan inicijalni sastanak tima Državne revizorske institucije i predstavnika udruženja u cilju planiranja revizije svrsishodnosti koja se odnosi na sredstva budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invlaiditetom, u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), a u cilju potrebe da se revizorski tim upozna sa temom, identifikuje potencijalni problem revizije i prikupi potrebne podatke iz oblasti u kojoj deluju preduzeća i njihovo udruženje.

Na sastanku je o radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom razgovarano iz različitih aspekata, s obzirom na specifičnosti njihove delatnosti, uz obostrano razumevanje i očekivani dalji nastavak saradnje.

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 3. februara 2021. godine održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Dr Darija Kisić Tepavčević, pomoćnik ministra Bilja Barošević i predstavnici UIPS-a: Aleksandar Bursić, direktor "Stil"doo i predsednik Upravnog odbora UIPS-a, Miroslav Stevanović vlasnik IPA Metaloplastika ad i zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS- i Jelena Rončević Bucher direktorka "Phroject pharmacy" doo.

Na sastanku je najavljena objava Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini za 1. mart 2021. godine, kao i poseta ministarke Kisić Tepavčević pojedinim članovima u narednom periodu. Poseban deo sastanka bio je posvećen položaju državnih preduzeća, izuzetim iz mera pomoći tokom prošle godine i u Predlogu strategije o državnom vlasništvu i upravljanju državnim preduzećima od 2021. do 2027. godine, kao i potrebi svih članova za značajnijim učešćem na tržištu, posebno kroz formu rezervisanih javnih nabavki, zbog čega je važna podrška resornog ministarstva.

Sastanak je prošao u konstruktivnom duhu, uz uveravanja ministarke Kisić Tepavčević da će resorno ministarstvo i u narednom periodu biti angažovano na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i uz izraženu zahvalnost preduzećima koja su tokom pandemije pokazala visok stepen društvene odgovornosti šivenjem i doniranjem zaštitnih maski.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-bice-raspisan-1-marta

Za potrebe izrade ex ante analize Nacionalne strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu je 14. oktobra 2020. godine održan sastanak prve fokus grupe uz učešće predstavnika reprezentativnih sindikata, Međunarodne organizacije rada za Srbiju, Unije poslodavaca Srbije, Razvojne agencije Srbije i UIPS-a, uz moderiranje dr Kosovke Ognjenović.

Cilj organizovanja fokus grupe bio je da se na temelju uočenih problema i predloženih mera i rešenja približimo onim za koje na bazi diskusije se zajednički proceni da bi mogli da daju pozitivne rezultate tokom naredne faze sprovođenja Nacionalne strategije zapošljavanja.

Uz podršku UIPS-a, za saradnike iz organizacije Caritas Šabac organizovana je studijska poseta preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja se smatraju primerima dobre prakse u istovremenom kvalitativnom razvoju ekonomske i socijalne funkcije ovih preduzeća, sa sedištem u Subotici.

Tokom 17. i 18. juna 2020. godine članovi studijske grupe posetili su, obišli proizvodne pogone i razgovarali sa direktorima i članovima stručnih timova preduzeća "DES" doo, "Zaštitna radionica Željezničar" doo i "Čikoš štampa" doo o strateškim planovima razvoja preduzeća i ostvarenim rezultatima, pozicioniranju na tržištu, profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, ulogom članova stručnih timova u pripremi osobe sa invaliditetom za posao, njenom podsticanju i praćenju, uz stručne savete o vođenju izveštaja o napretku, individualnih dosijea i slično.

Sa druge strane, zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su se upoznali sa aktivnostima koje Caritas Šabac sprovodi već 20 godina u oblasti socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, promocije mentalnog zdravlja, uz pružanje pomoći u kući starima, bolesnima, osobama sa invaliditetom i svima kojima je pomoć potrebna, uz još jednu potvrdu o značaju stvaranja i unapređenja novih kontakata koji osnažuju i jačaju saradnike i sagovornike u profesionalnom i ličnom razvoju.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service